انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

نام : مجید روهینا
سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

تحصيلات :

  • فوق لیسانس مدیریت اجرایی
  • لیسانس مهندسی مکانیک

 

سوابق :

رديف

شرکت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه فعاليت

1

مهندسین مشاور نیرو

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

1400 تاکنون

2

مهندسین مشاور نیرو

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر دپارتمان تولید نیرو

1396-1400

3

مهندسین مشاور نیرو

مدیر پروژه های نیروگاهی

1390-1396

4

مهندسین مشاور نیرو

مدیر واحد کیفیت و بهره وری

1388-1393

5

مهندسین مشاور نیرو

مدیر واحد کنترل پروژه و قراردادها

1382-1390

6 مهندسین مشاور نیرو

سرپرست دفتر پشتیبانی مهندسی

1377-1382

6

توسعه انرژی متین تام

مدیر واحد بازرگانی و قراردادها

1393-1399