مبادله قرارداد خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده

شرکت خدمات انفورماتیک در تاریخ ۹۶/۰۵/۲۴ طی قراردادی ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزی را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد انجام خدمات مهندسی جهت تعویض بخشی از کابل های ۶۳ کیلوولت فرسوده شهر تهران

شرکت برق منطقه ای تهران در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۶ و طی قرارداد شماره ۹۶/۶۷ خدمات مهندسی انجام مطالعات و تهیه مستندات اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه انتخاب سرمایه گذار جهت خرید تجهیزات و جایگزینی کابل های ۶۳ کیلوولت فرسوده شهر تهران را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد خدمات مهندسی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی احداث پست ۴۰۰/۶۳/۲۰ کیلوولت GIS سعادت آباد، جمکران، طرشت، پرند و نیزار

شرکت برق منطقه ای تهران در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۹ و طی قرارداد شماره ۹۶/۶۰ ارائه خدمات مهندسی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و خدمات نظارت کارگاهی احداث پست ۴۰۰/۶۳/۲۰ کیلوولت GIS سعادت آباد، جمکران، طرشت، پرند و نیزار را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه فرهیختگان زرنام

گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۴ و طی قرارداد شماره ۱۲۸۵۸۱-۹۶ انجام خدمات مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه فرهیختگان زرنام را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد انجام خدمات مهندسی تامین برق جزیره هندورابی از طریق کابل زیردریایی متصل به شبکه توزیع برق استان هرمزگان

شرکت توزیع برق استان هرمزگان در تاریخ ۹۶/۰۳/۰۲ و طی قرارداد شماره ۰۲۰۴۳-۲۱۴-۹۶ انجام خدمات مهندسی تامین برق جزیره هندورابی از طریق کابل زیردریایی متصل به شبکه توزیع برق استان هرمزگان را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

شرکت مهندسین مشاور نیرو بعنوان برنده مناقصه انجام مطالعات امکان سنجی اتصال به شبکه برق سراسری و مهندسی پایه پست برق شهرک پتروشیمی مکران انتخاب شد.

شرکت مهندسین مشاور نیرو برنده مناقصه انجام مطالعات امکان سنجی اتصال به شبکه برق سراسری و مهندسی پایه پست برق شهرک پتروشیمی مکران شد.

مبادله قرارداد انجام خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO قشم و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطه

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۲ و طی قرارداد شماره ۰۲-۱-۱۳۲-۶۹ انجام خدمات نظارت کارگاهی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی BOO قشم و ایستگاه تقلیل فشار گاز مربوطه را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد انجام خدمات بروز رسانی مطالعات امکان سنجی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی گچساران

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در تاریخ ۹۶/۰۳/۰۳ و طی قرارداد شماره ۱۰۵-۱-۲۳۱-۹۵ انجام خدمات بروز رسانی مطالعات امکان‌سنجی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی گچساران را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

شرکت مهندسین مشاور نیرو بعنوان برنده مناقصه انجام خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پروژه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستان های تابعه ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

شرکت مهندسین مشاور نیرو برنده مناقصه خدمات مهندسی، مشاوره، طراحی پروژه های توزیع نیروی برق در امور برق شهرستان های تابعه ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری” را به شرکت مهندسین مشاور نیرو شد.

شرکت مهندسین مشاور نیرو بعنوان برنده مناقصه بررسی، مشاوره، طراحی و برآورد حجمی و ریالی اجرای سیستم تامین برق به روش خورشیدی با حداکثر توان تولیدی در کلیه ساختمان های اداری شرکت گاز استان سمنان انتخاب شد.

شرکت مهندسین مشاور نیرو برنده مناقصه بررسی، مشاوره، طراحی و برآورد حجمی و ریالی اجرای سیستم تامین برق به روش خورشیدی با حداکثر توان تولیدی در کلیه ساختمان های اداری شرکت گاز استان سمنان شد.

مبادله قرارداد انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی زرند

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۶ و طی قرارداد شماره ۹۴-۱-۲۳۱-۹۵ انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی زرند را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد امطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت کوهدشت ۲

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۵ و طی قرارداد شماره ۱۲۳/۹۵ انجام مطالعه،  طراحی و نظارت کارگاهی احداث پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت کوهدشت ۲را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد خدمات طراحی، مهندسی و نظارت کارگاهی طرح های توسعه شرکت گروه صنایع افق البرز

شرکت گروه صنایع افق البرز طی قراردادی در تاریخ ۹۵/۰۹/۱۵ ارائه خدمات طراحی، مهندسی و نظارت کارگاهی طرح های توسعه شرکت گروه صنایع افق البرز شامل طرح های “کارخانه گرانول سازی”، “توسعه خط کشش و نازک کاری” و “توسعه خط کشش و نازک کاری” را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد خدمات مشاوره امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۰ مگاواتی BOO اروند (توسعه آبادان)

شرکت مهندسی ری نیرو طی قراردادی در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۵ ارائه خدمات مشاوره امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۰ مگاواتی (۳۰۰*۱+ ۳۰۵*۲ مگاوات) BOO اروند (توسعه آبادان) را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) پست ها، خطوط و کابل های فوق توزیع تحت پوشش امورهای انتقال نیروی تهران ۲، نواحی و قم

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران طی قراردادی در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۱ ارائه خدمات نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) پست ها، خطوط و کابل های فوق توزیع تحت پوشش امورهای انتقال نیروی تهران ۲، نواحی و قم را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

مبادله قرارداد خدمات مهندسی امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO دهدشت سیوان

شرکت انرژی آفتاب سیوان طی قراردادی در تاریخ ۹۵/۰۷/۱۲ ارائه خدمات مهندسی امکان سنجی برای نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی BOO دهدشت سیوان را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.

شرکت “مهندسین مشاور نیرو” در لیست مشاوران مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفت

شرکت “مهندسین مشاور نیرو” در لیست مشاوران مورد تأیید شرکت نفت و گاز پارس قرار گرفت و زین پس ارائه دهنده خدمات مشاوره ای (HV Substation & Transmission Line) در قراردادهای پارس جنوبی خواهد بود.