مبادله قرارداد خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده

شرکت خدمات انفورماتیک در تاریخ ۹۶/۰۵/۲۴ طی قراردادی ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزی را به شرکت مهندسین مشاور نیرو واگذار نمود.