پروژه های نیروگاهی

ردیف نام پروژه کارفرما شماره قرارداد
۱ ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرایی باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جم وپست ۱۱ کیلوولت شرکت پالایش گاز فجرجم ۲۸۰۴۵۴
۲ خدمات مشاوره پروژه بهینه‌سازی آب خنک‌کن نیروگاه طوس شرکت مدیریت تولید برق طوس ۹۲/۱۵۳
۳ ادامه خدمات مهندسی و نظارت عالیه وکارگاهی احداث ۶ واحد گازی نیروگاه BOO خرمشهر شرکت تولیدوگسترش برق و انرژی صبا ۱۷۶/خ/۹۱
۴ نظارت کارگاهی پروژه توسعه نیرگاه ارومیه (۲واحد گازی) سازمان توسعه برق ایران ۹۰-۲۳۱-۱-۱۳
۵ نظارت کارگاهی احداث ۴واحد گازی نیروگاه ماهشهر (بصورت مشارکت با توسعه انرژی متین تام) سازمان توسعه برق ایران ۸۸-۲۳۱-۱-۱۴۵
۶ خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث یک بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه BOO اصفهان II شرکت پرشیان فولاد ۰۵/الف/۸۷
۷ افزایش توان گیرموتور نوارهای نقاله شرکت فولاد مبارکه دستور کار قرارداد
۴۸۳۵۰۰۶۱
۸ نظارت بر تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه ارومیه شرکت تدبیر سازان سرآمد تفاهم نامه شماره
۹۲-۱۲۲
۹ خدمات مشاوره در رابطه با پروژه طراحی ، خرید و نصب و راه اندازی فلومتر برای خطوط جدید آب صنعتی شرکت فولاد مبارکه دستور کار قرارداد
۴۸۳۵۰۰۶۱
۱۰ خدمات مشاوره جهت بازرسی های فنی،ارائه و به روزرسانی استانداردها و دستورالعمل های فنی در مورد کلیه تجهیزات نیروگاهی شرکت فولاد مبارکه ۴۸۳۵۲۸۰۸
۱۱ نظارت بر تعمیرات یکصد هزار ساعته همراه با ارتقا توان واحد دوم گازی نیروگاه کرمان شرکت تولید نیروی برق کرمان ۹۲/۲۵
۱۲ ادامه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی باقیمانده نیروگاه گازی جم وپست ۱۱ کیلوولت شرکت پالایش گازفجرجم ۲۸۰۴۱۵
۱۳ طراحی پایه تغییر نیرو محرکه توربو کمپرسورها شرکت پالایش گازفجرجم ۲۸۰۳۷۶
۱۴ خدمات مهندسی پروژه احداث انتقال موقت آب به محوطه جنگل‌کاری نیروگاه شرکت صنایع برق وانرژی صبا ۹۰/۲/۳۱۲
۱۵ احداث ایستگاه تقلیل فشارگاز نیروگاه BOO گناوه بصورت EPC (با مشارکت شرکت نیکان فرآیند محافظ) سازمان توسعه برق ایران ۸۹-۲۳۱-۴۰
۱۶ خدمات مهندسی، نظارت کارگاهی و خدمات CDMپروژه بخش بخار نیروگاه BOTجنوب اصفهان سازمان توسعه برق ایران ۸۹-۲۳۱-۱-۴۲
۱۷ خدمات نظارت کارگاهی احداث ۳ واحد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه سازمان توسعه برق ایران ۸۹-۲۳۱-۱-۱۳۹
۱۸ ادامه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بر عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه گازی جم وپست ۱۱ کیلوولت شرکت پالایش گازفجرجم ۲۸۰۳۵۴
۱۹ خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه مهندسی ، تأمین تجهیزات و نصب سیستم‌های خنک‌کن هوای ورودی به توربین‌های گازی نیروگاه کرمان شرکت تولید نیروی برق کرمان ۸۹/۱۳
۲۰ ادامه خدمات نظارت کارگاهی احداث ۳ دستگاه مخزن سوخت مایع ۳۰،۰۰۰مترمکعبی در نیروگاه نیشابور و یک دستگاه مخزن سوخت مایع ۳۰،۰۰۰مترمکعبی در نیروگاه طوس سازمان توسعه برق ایران ۸۸-۲۳۱-۱-۹
۲۱ ادامه خدمات نظارت کارگاهی ۴ واحد بخش گاز نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران ۸۸-۲۳۱-۱-۱۷
۲۲ خدمات مشاوره طراحی و نظارت بر طرح تأمین هوای مطمئن واحدهای بخار نیروگاه نکاء شرکت برق منطقه‌ای مازندران ۸۸/۲-۷۳
۲۳ خدمات نظارت کارگاهی احداث ۲ دستگاه مخزن سوخت ۲۰،۰۰۰مترمکعبی در نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه سازمان توسعه برق ایران ۸۷-۲۳۱-۱-۲۳
۲۴ خدمات مهندسی پروژه بهینه‌سازی نیروگاه بندرعباس شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان ۸۷-۱۱۲
۲۵ خدمات مهندسی طرح فروش اقساطی نیروگاه سیکل ‌ترکیبی نیمه تمام جهرم (بصورت مشارکت با شرکت توسعه انرژی متین تام) سازمان توسعه برق ایران ۸۷-۲۳۱-۱-۸۳
۲۶ خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه گازی جم و پست ۱۱ کیلوولت شرکت پالایش گازفجرجم ۲۸۰۲۵۷
۲۷ نظارت کارگاهی احداث دو دستگاه مخزن سوخت مایع ۲۰۰۰۰مترمکعبی در نیروگاه سیکل ترکیبی خوی سازمان توسعه برق ایران ۸۶-۲۳۱-۱-۱۴۰
۲۸ خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث یک دستگاه مخزن سوخت مازوت ۳۳،۰۰۰مترمکعبی درنیروگاه طوس سازمان توسعه برق ایران الحاقیه‌شماره‌یک
قرارداد ۶-۱-۲۳۱-۸۵
۲۹ خدمات مهندسی پایه نیروگاه برق پالایشگاه پارسیان شرکت مهندسی و توسعه گاز ۷۹۰۳۷۳
۳۰ خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث ۶واحد گازی نیروگاه خرمشهر شرکت صنایع برق وانرژی صبا ۱۹۹/خ/۸۶
۳۱ خدمات مهندسی احداث دو دستگاه مخزن سوخت مایع ۲۰۰۰۰ مترمکعبی در هریک از نیروگاه‌های خوی و ارومیه سازمان توسعه برق ایران الحاقیه‌شماره‌یک
قرارداد ۴۰-۱-۲۳۱-۸۳
۳۲ خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث ۳ دستگاه مخزن سوخت ۳۳،۰۰۰مترمکعبی در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور سازمان توسعه برق ایران ۸۵-۲۳۱-۱-۶
۳۳ خدمات نظارت کارگاهی۴ واحد بخش گاز نیروگاه قائن سازمان توسعه برق ایران ۸۵-۲۳۱-۱-۱۰۵
۳۴ خدمات مهندسی جهت طراحی روشنایی  پالایشگاه گاز فجرجم شرکت پالایش گاز فجرجم ۲۸۰۲۸۹
۳۵ تهیه طرح تفصیلی نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه توأم برق و حرارت (CHP) سابا -
۳۶ خدمات مهندسی امکان‌سنجی وبرآورد میزان انرژی قابل استحصال از نیروگاه مشهد به طریق Cogenerationجهت گرمایش و سرمایش حرم مطهر امام رضا شرکت برق منطقه‌ای خراسان س۵-۰۰۱-۵-ط-۸۴
۳۷ خدمات مهندسی مطالعات امکان‌سنجی، آماده‌سازی و نظارت کارگاهی بر آماده‌سازی ساختگاه نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی BOT گناوه سازمان توسعه برق ایران ۸۳-۲۳۱-۱-۶۸
۳۸ تهیه اسناد فروش نیروگاه‌های زرند و شریعتی مشهد وبازنگری اسناد فروش نیروگاه‌های  زرگان، صوفیان، چابهار، شهید زنبق یزد و ارائه خدمات مشاوره جهت برگزاری مزایده عمومی و انعقاد قرارداد فروش نیروگاه‌ها شرکت توانیر ۸۳-۱۰۹۹-ت
۳۹ خدمات نظارت کارگاهی ۴واحد گازی نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران ۸۳-۲۳۱-۱-۴۰
۴۰ مطالعات امکان‌سنجی، خدمات مهندسی ونظارت کارگاهی نیروگاه گازی جم شرکت پالایش گازفجرجم ۲۸۰۱۲۲
۴۱ خدمات مهندسی مطالعات امکان سنجی، آماده‌سازی و نظارت کارگاهی بر آماده‌سازی ساختگاه نیروگاه خصوصی۱۰۰۰مگاواتی فارس سازمان توسعه برق ایران ۸۳-۲۳۱-۱-۱۸
۴۲ بررسی استقرار ایستگاه هواشناسی در نیروگاه‌های کشور سازمان توسعه برق ایران ۸۳-۲۳۱-۱-۱۱۲
۴۳ انجام کلیه کارهای طراحی بخش ساختمانی BOP نیروگاه  نیروگاه کرمان با مشارکت نصب نیرو بصورت EPC شرکت مپنا D7-0201-EM/TL
۴۴ نظارت بر شناخت بررسی وضعیت کالا در بخش تولید برق شرکت توانیر ۸۳-۱۱۶۷-ت
۴۵ خدمات مهندسی اصلاح و بهینه‌سازی سیستم برق پتروشیمی رازی شرکت پتروشیمی رازی ۸۲/۰۶۴
۴۶ خدمات مهندسی ایجاد قابلیت بلک‌استارت در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی خوی، نیشابور، فارس، کرمان، دماوند و آبادان سازمان توسعه برق ایران ۸۲-۳۳۳-۱-۱۴
۴۷ خدمات مهندسی بررسی و امکان‌سنجی برون سپاری بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه سهند شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان ۸۲-۱۰۴
۴۸ خدمات نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد سازمان توسعه برق ایران ۸۲-۲۳۱-۱-۱۷
۴۹ خدمات مهندسی جهت جلوگیری از کاهش ظرفیت توربین‌های گازی شرکت پالایش نفت لاوان  ۸۲/۱۰/۲۲ پ ل
۵۰ تهیه اسناد ارزیابی  فروش نیروگاه‌های بعثت، لوشان، خوی، شهید زنبق یزد،  مشهد و چابهار شرکت توانیر پ-۸۱-۴
۵۱ امکان‌سنجی تبدیل نیروگاه بخاری شهید فیروزی به نیروگاه تولید توأم برق و حرارت شرکت توانیر ۸۱-۵۷۵-ت
۵۲ تدوین استانداردهای پوشش های فلزی و پوشش‌های بادوام وعیوب رنگ پوشش لاستیکی شرکت توانیر ۲۷۳-۸۱-۲۵
۵۳ بررسی طراحی و رفع عیوب مراحل طراحی و ساخت بویلرهای شرکت توسعه نیشکر شرکت توسعه نیشکر ۹۲۵/۱۱۱/۸۲۳
۵۴ تدوین استاندارد مخازن نیروگاهی شرکت توانیر ۲۷۳-۸۰-۳۶
۵۵ استاندارد تنوع زدایی در پمپ‌ها و الکتروموتورهای نیروگاهی شرکت توانیر ۲۷۳-۷۶-۲۱/۸
۵۶ مشاوره و نظارت بر انجام پروژه شناخت عوامل مؤثر در طراحی مفهومی توربین گاز شرکت توانیر ۲۷۴-۷۸-۱۹
۵۷ تدوین استاندارد و آئین کار لوله کشی در نیروگاه‌ها شرکت توانیر ۲۷۳-۷۶-۲۱/۵
۵۸ خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور سازمان توسعه برق ایران ۷۵-۶۲- ب
۵۹ خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی خوی سازمان توسعه برق ایران ۷۵-۶۱-ب
۶۰ طراحی تفصیلی کامل سیکل اصلی آب و بخار نیروگاه ۲۵۰*۴مگاواتی شرکت توانیر ۱-۷۱-۱۳
۶۱ مطالعات امکان‌سنجی، خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خوی سازمان توسعه برق ایران ۷۱-۶۸- ب
۶۲ خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور سازمان توسعه برق ایران ۷۱-۶۸- ب
۶۳ تعیین ظرفیت استاندارد برای نیروگاههای بخار شرکت توانیر -
۶۴ طراحی و انجام محاسبات مربوط به تبدیل برجهای خنک کن تر نیروگاه همدان به برج هیبریدی تر و خشک بمنظور کاهش مصرف آب شرکت توانیر -