توجه: یا قسمت زرد رنگ یا قسمت آبی رنگ را تکمیل کنید

 

لطفاٌ اطلاعات اين قسمت را تكميل كرده و دكمه "ارسال" را بزنيد . (پرکردن فیلدهای * دار الزامی می باشد)

  این رزومه در پاسخ به آگهی مورخ روزنامه در ارتباط با تخصص ارسال می شود.

  مشخصات

  نام*:                 نام خانوادگی*:                 نام پدر*:

  نشانی پست الکترونیک*:

  رزومه*:

  هرگونه توضیح دیگری را که لازم میدانید، در این قسمت درج نمایید:
 

  کد امنیتی روبرو را وارد کنید*(حساس به بزرگی و کوچکی حروف):       captcha

  صحت و درستی اطلاعات وارده قسمت زرد رنگ را تایید مینمایم و
  میدانم تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد نمود.*

 

 

لطفاٌ اطلاعات اين قسمت را تكميل كرده و دكمه "ارسال" را بزنيد . (پرکردن فیلدهای * دار الزامی می باشد)

  این فرم در پاسخ به آگهی مورخ روزنامه در ارتباط با تخصص تکمیل می شود.

  الف. مشخصات

  نام*:                 نام خانوادگی*:                 نام پدر*:

  سال تولد*:     محل تولد*:   شماره شناسنامه:   محل صدور:

  نشانی پست الکترونیک:           تلفن همراه:                 تلفن ثابت:

  نشانی محل سکونت*:

                            جنسیت*:                                                         وضعیت تاهل*:

  از سلامت کامل برخوردار*:                       نوع نقص(در صورت پاسخ منفی):

  وضعیت خدمت زیر پرچم*:         شرح(در صورت انتخاب سایر موارد):

  ب. تحصیلات( از آخرین مدرک شروع گردد)

                    رشته تحصیلی                                     دانشگاه / موسسه                       از سال           تا سال             نوع مدرک               معدل
       
       
       
       

  ج. تجربیات و سوابق

  سابقه کار*:         سال

جزییات سوابق به ترتیب از آخرین کار به شرح زیر:
        از سال         تا سال                               شغل                                               نام موسسه                                     علت تغییر شغل
 
 
 
 
 
 
 

  د. آشنایی با کامپیوتر

  سطح استفاده از برنامه های عمومی(بانکهای اطلاعاتی و صفحه گسترده) :

  سطح استفاده از برنامه های تخصصی شامل : الف- ب-

  توانایی نوشتن برنامه به زبانهای : الف- ب-

  ه. آشنایی به زبانهای خارجی
                                                                        خواندن       نوشتن         مکالمه
  الف-            

    ب-              

  و. شرایط همکاری

  حقوق مورد درخواست:   ریال

  ز. سایر توضیحات

  هرگونه توضیح دیگری را که لازم میدانید، در این قسمت درج نمایید:
 

  کد امنیتی روبرو را وارد کنید*(حساس به بزرگی و کوچکی حروف):       captcha

  صحت و درستی اطلاعات وارده قسمت آبی رنگ را تایید مینمایم و
  میدانم تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد نمود.*