تولید و تأمین انرژی

شرکت مهندسین مشاور نیرو تاکنون در نزدیک به ۱۰،۰۰۰ مگاوات از پروژه‌های نیروگاهی کشور فعالیت داشته است و طیف وسیعی از خدمات مهندسی مرتبط با طراحی، ساخت، بهره‌برداری و بهینه‌سازی نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی را انجام داده است.

 این دپارتمان خدمات مهندسی فوق را در گروه‌های تخصصی زیر ، ارائه می‌نماید:

 • نیروگاه‌های گازی
 • نیروگاه‌های سیکل ترکیبی
 • نیروگاه‌های بخار
 • نیروگاه‌های برقابی
 • نیروگاه‌های مقیاس کوچک و طرح‌های CHP ،CCHP  و DG
 • مولدهای بادی، خورشیدی ،زمین گرمایی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر
 • بهینه‌سازی و ممیزی انرژی نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی
 • نظارت بر تعمیرات اساسی

 محدوده خدمات دپارتمان تولید و تامین انرژی در پروژه های فوق، بشرح زیر می‌باشد:

 • مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی
 • مطالعات امکان‌سنجی وتعیین محل
 • طراحی مقدماتی، تهیه مشخصات فنی و تهیه اسناد مناقصه
 • انجام تشریفات مناقصه، بررسی وارزیابی فنی و مالی، انتخاب پیمانکار، مذاکرات قراردادی وتهیه اسناد فنی و قراردادی
 • طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، بررسی و کنترل طراحی و نظارت عالی بر کارهای اجرایی
 • مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • بازرسی فنی ساخت و آزمایش تجهیزات در کارخانجات سازنده
 • نظارت کارگاهی بر اجرای کارهای ساختمان، نصب، تست و راه‌اندازی تا مرحله تحویل قطعی
 • ارائه خدمات مهندسی در دوران بهره‌برداری و بهینه‌سازی تأسیسات نیروگاهی و صنایع
 • مدیریت پروژه و پیمان
 • طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌ها بصورت EPC
 • نظارت بر تعمیرات اساسی
 • بهینه‌سازی و ممیزی انرژی نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی
 • انجام پروژه‌های تحقیقاتی
 • نظارت بر بهره‌برداری نیروگاه‌ها

فهرست برخی از پروژه‌های‌ دپارتمان تولید و تامین انرژی