پستها و خطوط انتقال نیرو

شرکت مهندسین مشاور نیرو ، با داشتن‌ حدود دو دهه‌ سابقه‌ کار در زمینه‌ پستها و خطوط ‌ انتقال‌ نیرو و با برخورداری‌ از نیروی‌ انسانی‌ کارآزموده‌ ، توانمند و خلاق و ذخیره‌ای‌ باارزش‌ از مدارک‌ فنی‌ ، توانائی بالائی در ارائه خدمات طراحی ، مهندسی و مشاوره ای پستها و خطوط انتقال نیرو دارد.

خدمات مهندسی و نظارت تعداد زیادی از پستهای ۴۰۰ ، ۲۳۰ ، ۱۳۲ و۶۳ کیلو ولت کشور را شرکت مهندسین مشاور نیرو به انجام رسانده است.

دستورالعملهای طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت با کیفیت بالائی توسط این شرکت تهیه و تدوین گردیده است.

مشخصات فنی عمومی و اجرایی کلیه بخشهای مختلف پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع را شرکت مهندسین مشاور نیرو تهیه کرده است که درغالب بخشنامه و نشریات متعدد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری تحت عنوان ضوابط و معیارهای صنعت برق و به عنوان راهنما برای دستگاههای اجرایی ، مهندسان مشاور ،پیمانکاران و عوامل دیگر ابلاغ و منتشر نموده است.

خدمات مهندسی مرتبط با بهینه سازی پستهای در حال بهره برداری نیز در موارد متعدد توسط این شرکت ارائه گردیده است.

طول زیادی از خطوط انتقال نیرو در سطوح ولتاژ مختلف نیز توسط شرکت مهندسین مشاور نیرو طراحی تفصیلی شده و به مرحله بهره برداری رسیده است.

بخشی از پروژه های احداث و توسعه انجام شده و یا در دست اقدام توسط این شرکت بشرح ذیل می باشند