قوانین و مقررات

مراجعه به سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

و

شرح ابلاغ کننده تاریخ
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای معاون برنامه ریزی و نظارت کاربردی رئیس جمهور ۹۱/۰۸/۱۴
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل معاون برنامه ریزی و نظارت کاربردی رئیس جمهور ۹۱/۱۰/۱۱
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال ۱۳۹۱ معاون برنامه ریزی و نظارت کاربردی رئیس جمهور ۹۱/۰۴/۲۷
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۰ ریاست جمهوری ۹۰/۰۴/۱۹
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۰ ریاست جمهوری ۹۰/۰۴/۱۹
سیاستهای کلی پدافند غیرعامل کشور ریاست جمهوری ۹۰/۰۲/۲۵
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مجلس شورای اسلامی ۸۹/۱۷/۱۲
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب معاون برنامه ریزی و نظارت کاربردی رئیس جمهور ۸۹/۰۷/۰۳
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال۸۹ ریاست جمهوری ۸۹/۰۶/۰۶
آیین نامه خرید خدمات مشاوره ریاست جمهوری ۸۸/۱۰/۱
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال۱۳۸۸ ریاست جمهوری ۸۸/۰۹/۱۶
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات ابنیه و ابنیه صنعتی سال۱۳۸۸ ریاست جمهوری ۸۸/۰۹/۱۶
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال۱۳۸۸ ریاست جمهوری ۸۸/۰۹/۱۶
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال۸۸ ریاست جمهوری ۸۸/۶/۲۳
الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی -قسمت اول : معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی -قسمت دوم : الزامات کیفیتی جامع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی -قسمت سوم : الزامات کیفیتی استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی -قسمت دوم : الزامات کیفیتی ابتدایی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی -قسمت پنجم : مستنداتی که برای انطباق با الزامات کیفیتی استاندارهای ملی ایران پیروی از آنها لازم است موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شاخص قطعی تعدیل سه ماهه های اول دوم وسوم سال۸۷ ریاست جمهوری ۸۷/۱۸/۱۲
نرخ فولاد وسیمان در سه ماهه های اول دوم وسوم سال ۸۷ ریاست جمهوری ۸۷/۱۲/۲۴
اصلاحیه مهندسی ارزش ریاست جمهوری ۸۷/۱۰/۱۶
تعرفه خدمات ژئو تکنیک ومقاومت مصالح ریاست جمهوری ۸۷/۱۱/۱۴
تعرفه خدمات نقشه برداری ریاست جمهوری ۸۷/۰۹/۱۳
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال۱۳۸۷ ریاست جمهوری ۸۷/۰۸/۱۱
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات ابنیه و ابنیه صنعتی سال۱۳۸۷ ریاست جمهوری ۸۷/۰۸/۱۱
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال۱۳۸۷ ریاست جمهوری ۸۷/۰۸/۱۱
حریم لوله های گاز در مجاورت خطوط انتقال برق شرکت انتقال گاز ۸۷/۰۶/۲۴
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه ها در طرح های عمرانی ریاست جمهوری ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۸۶/۰۷/۰۷
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق الزحمه خدمات مشاوره ریاست جمهوری ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۸۶/۰۵/۲۴
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال۱۳۸۷ ریاست جمهوری ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ۸۷/۰۳/۱۹
انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا ریاست جمهوری ۸۵/۰۸/۲۴
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات برقی سال۱۳۸۶ ریاست جمهوری ۸۶/۰۵/۳۱
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات ابنیه و ابنیه صنعتی سال۱۳۸۶ ریاست جمهوری ۸۶/۰۵/۳۱
ابلاغ فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال۱۳۸۶ ریاست جمهوری ۸۶/۰۵/۳۱
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصلهای فهرست بها ریاست جمهوری ۸۶/۰۵/۰۷
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۸۶/۰۳/۰۵
نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ریاست جمهوری ۸۵/۰۸/۲۲
اصلاح آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت ریاست جمهوری ۸۵/۲۳/۱۰
ایین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات رئیس جمهوری ۸۴/۰۹/۰۵
قانون برگزاری مناقصات ریاست جمهوری ۸۳/۱۱/۲۶
بند ج ماده ۱۲ قانون مناقصات ریاست جمهوری ۸۵/۰۷/۱۶
بند الف ماده ۲۶ قانون مناقصات ریاست جمهوری ۸۵/۰۷/۱۶
بند هماده ۲۹ قانون مناقصات ریاست جمهوری ۸۵/۰۷/۱۶
دستورالعمل تحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران ، سال۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۸۵/۰۵/۲۸
فهرست شرکتهای تایید صلاحیت شده احداث پست وزارت نیرو – شرکت برق منطقه ای غرب ۸۵/۰۳/۰۱
آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) وزارت نیرو-وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۸۴/۰۷/۱۱
موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۸۴/۳۰/۶
قانونمند شدن خرید تضمینی برق توسط توانیر وزارت نیرو ۸۴/۰۳/۲۱
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۴/۰۴/۰۶
قانون برگزاری مناقصات ریاست جمهوری ۸۳/۱۱/۲۶
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح ریاست جمهوری ۸۳/۱۰/۲۱
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست (PC,EPC) وزارت نیرو ۸۳/۱۱/۱۸
راهنمای ارزیابی پیامد های زیست محیطی نیروگاه ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۱۰/۰۹
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۹/۱۱
موافقتنامه، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایند های تولید محصول سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۹/۱۰
دستور العمل بیمه پروژه ها ، در قراردادهای پیمانکاری ریاست جمهوری ۸۳/۰۸/۰۲
دستور العمل بیمه پروژه ها ، در قراردادهای خدمات مشاوره ریاست جمهوری ۸۳/۰۸/۰۲
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت ریاست جمهوری ۸۳/۰۷/۲۹
تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران(آبا) سازمان مدیریت و برنامه ریزی پاییز ۸۳
قرارداد همسان ساختمان و نصب (C) برای تاسسیسات صنعتی و زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۵/۲۴
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۴/۲۳
موافقت نامه ها ، پیوست ها ، شرایط عمومی ، و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی و تامین کالا و تجهیزات به صورت توام (EP) برای کارهای صنعتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۴/۱۴
آیین نامه نحوه انتخاب وارجاع کار به مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۴/۰۷
جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تابستان ۸۳
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران سال ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۳/۱۶
معبارهای پذیرش بتن بر مبنای پایایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۳/۰۳/۰۴
اعمال ضرایب تطبیق به فهرستهای پایه سال ۱۳۸۲ برای تبدیل نرخ آنها به نرخ ارز سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۲/۱۰/۲۴
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۲/۰۹/۱۵
آیین نامهتضمین برای معاملات دولتی و اصلاحیه مورخ ۲۱/۴/۸۳ آن هییت وزیران ۸۲/۰۸/۱۱
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی ، مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۲/۰۲/۰۲
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی ، مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسسیسات برق سیلو سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۸۰/۱۲/۰۵
ضرائب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۷۸/۰۷/۱۲
قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات، به منظور صدور خدمات مجلس شورای اسلامی ۷۵/۱۲/۲۲
آیین نامه ایمنی راههای کشور- حمل محمولات ویژه وزارت راه و ترابری
نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور سازمان برنامه و بودجه ۷۵/۰۴/۰۴