سیستم های توزیع برق

شرکت مهندسین مشاور نیرو، خدمات مهندسی توزیع را به شرکتهای توزیع نیروی برق،شرکتهای برق منطقه‌ای و صنایع بنحو بسیار شایسته‌ای ارائه می نماید.
انجام طرحهای مکانیزاسیون توزیع در بخشهایی از کشور توسط ما انجام گرفته و یا در حال انجام است.
ما در زمینه بهسازی سیستم توزیع و بررسی روش‌های افزایش بهره‌وری از تاسیسات، توزیع، مطالعاتی را برای کارفرمایان بانجام رسانیده‌ایم.
با توجه به اهمیت بخش توزیع و بالا بردن سهم سرمایه‌گذاری در آن و ضرورت افزایش میزان رضایت مشترکین برق، ما اهمیت زیادی برای این بخش قائل هستیم.
بخشی از پروژه های شبکه های توزیع نیروی برق انجام شده و یا در دست اقدام بشرح ذیل می باشند

برای مشاهده اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.