قراردادهای منعقده در سال ۱۳۹۴

قراردادهای منعقده درسال ۱۳۹۴
ردیف عنوان وشماره قرارداد کارفرما
۱ خدمات مشاوره ساخت نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی سیکل ترکیبی لامرد شرکت غدیر انرژی لامرد
۲ خدمات نظارت بر طراحی ونصب سیستم خنک کن مدیا برروی ۴ واحد گازی نیروگاه کرمان شرکت تولیدنیروی برق کرمان
۳ انجام خدمات مشاوره ونظارت کارگاهی نیروگاه پتروشیمی دماوندق ق ۳۲۸-۲/۴-۹۳ پترشیمی دماوند
۴ ظرفیت ۵۰ مگاواتی درارتباط با نیروگاه سیکل ترکیبی cchp پردیس شرکت رعد انرژی
۵ تمدید قرارداد نظارت کارگاهی نیروگاه اصفهان ۲ پرشیان فولاد
۶ الحاقیه شماره ۲ نظارت کارگاهی نیروگاه ارومیه سازمان توسعه برق ایران
۷ مطالعات امنکان سنجی نیروگاه بادی منجیل شرکت ایده های توانمند
۸ مطالعات امکان سنجی وتهیه اسناد مناقصه پیمانکار EPC پالایشگاه گاز فجر جم
۹ نظارت بر بهره برداری نیروگاه شهید رازان شرکت برق وانرژی صبا