قراردادهای انتقال در سال ۱۳۹۴

قراردادهای منعقده درسال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ قرارداد                         کارفرما
۱ احداث کلیدخانه ۴۰۰ کیلوولت ذوب گستر نیزار شرکت برق منطقه ای تهران
۲ مهندسی احداث  ترانسفورماتورهای ۶۳ کیلوولت  ری گازی و تهران پارس شرکت برق منطقه ای تهران
۳ خدمات مهنسی بهینه سازی روشنایی کارگاه اسکلت فلزی فولاد مبارکه اصفهان
۴ افزایش قرارداد سعادت آباد۲ برق تهران
۵ نظارت کارگاهی بخش ساختمانی پست ۶۳/۲۰ کیلوت ساوه-خرم آباد-محلات شرکت برق منطقه ای باختر
۶ خط ۶۳ کیلو ولت خرم آباد ۶ شرکت برق منطقه ای باختر
۷ خدمات مشاوره طرح خریددیماندموردنیاز بخشی ازشبکه  کارخانه فولادین ذوب آمل
۸ مطالعه وطراحی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت خرم آباد ش .ق ۹۴/۳۱ شرکت برق منطقه ای باختر
۹ تمدید قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم پست ۶۳/۲۰ کیلوولت خلف بیگلو شرکت اب آذربایجان شرقی
۱۰ خدمات مهندسی خط انتقال ۱۳۲کیلوولت سیرجان-بافت شرکت احیاء استیل فولاد بافت
۱۱ خدمات مهندسی خط ۶۳ کیلوولت رمین چابهار  ش.ق. ۹۳/۳۵ شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان
۱۲ الحاقیه نظارت بر خط ۱ قطار شهری اهواز قطار شهری اهواز
۱۳ خدمات مشاوره طرح افزایش وخرید ۱۰ مگاواتی دیموند ازشبکه سراسری شرکت سیمان آبیک