صنایع ریلی

صنایع ریلی شرکت یکی از دپارتمانهای تازه تأسیس شرکت بوده که با وجود نوپایی درکشور رشد قابل ملاحظه ای داشته و طیف وسیعی از خدمات مهندسی مرتبط با طراحی، ساخت، بهره‌برداری و بهینه‌سازی سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی ویژه صنایع ریلی (AC/ DC) را ارائه می دهد. مجموعه خدمات قابل ارائه این دپارتمان شامل موارد زیر است:

  • مطالعات سیستمی و تهیه طرح برقرسانی
  • طراحی پایه و تفصیلی شبکه های توزیع بالادستی و ایستگاههای Traction
  • تهیه مشخصات فنی و اسناد مناقصه
  • ارزیابی پیمانکار
  • کنترل و بازبینی مدارک
  • نظارت بر خرید و عملیات اجرایی

از جمله سوابق ماندگار این بخش انجام خدمات مهندسی طراحی و نظارت پروژه پست ۲۳۰ کیلوولت و شبکه برقرسانی ایستگاههای خط یک قطار شهری اهواز بوده است.