توزیع برق

شرکت مهندسین مشاور نیرو ، ‌خدمات مهندسی توزیع را به شرکتهای برق منطقه ای بنحو بسیار شایسته ای ارائه می نماید .انجام طرحهای مکانیزاسیون توزیع در بخشهایی از کشور توسط ما انجام گرفته و یا در حال انجام است .
ما در زمینه به سازی سیستم توزیع و بررسی روشهای افزایش بهره وری از تاسیسات توزیع ‌مطالعاتی را برای کارفرمایان بانجام رسانده ایم .با توجه به اهمیت بخش توزیع و بالا بودن سهم سرمایه گذاری در آن و ضرورت افزایش میزان رضایت مشترکین برق ، ما اهمیت زیادی برای این بخش قائل هستیم .

برخی از تجربیات ما در مورد خدمات مهندسی توزیع شامل موارد زیر است :

 • مکانیزاسیون شبکه توزیع منطقه برق بهمن درمحدوده شرکت توزیع نیروی ‎برق جنوب غرب تهران
 • مکانیزاسیون شبکه توزیع مناطق قدس و آزادی در محدوده شرکت توزیع نیروی‎ برق شمال غرب تهران
 • مکانیزاسیون شبکه توزیع مناطق ‎یوسف آباد و دانشگاه در محدوده شرکت توزیع نیروی‎ برق شمال غرب تهران
 • مکانیزاسیون شبکه توزیع شهرک رضوی (گردو) اراک در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
 • نظارت بر اجرای پروژه ‎های شبکه توزیع مناطق رودکی، بهمن،‌ سینا، اسلامشهر و رباط‎ کریم در محدوده شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران
 • نظارت بر اجرای پروژه ‎های شبکه توزیع مناطق پاکدشت، قرچک و ورامین در محدوده شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران
 • طراحی شبکه ‎های توزیع منطقه دانشگاه درمحدوده شرکت توزیع نیروی ‎برق شمال غرب تهران
 • طراحی شبکه های توزیع مناطق رودکی و اسلامشهر درمحدوده شرکت توزیع نیروی ‎برق جنوب غرب تهران
 • خدمات مهندسی ارائه طرح جامع شبکه توزیع برق شهرستان یزد
 • خدمات مهندسی ارائه طرح جامع شبکه توزیع برق شهرستانهای کوهدشت و ازنا
 • نظارت بر بهره‎برداری، سرویس و نگهداری شبکه ‎های توزیع مناطق پاکدشت، قرچک و ورامین در محدوده شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران
 • مشاوره جهت کد گذاری تجهیزات شبکه ‎های توزیع
 • نظارت بر اجرای پروژه های شبکه توزیع استان مرکزی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
 • مکانیزاسیون شبکه توزیع منطقه نمونه شهرستان درود در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
 • خدمات مهندسی ارائه طرح جامع سیستم برق پالایشگاه لاوان
 • نظارت بر اجرای پروژه های شبکه توزیع اصفهان
 • نظارت بر اجرای پروژه های شبکه توزیع استان سمنان
 • خدمات مهندسی تهیه طرح کاهش تلفات و ساماندهی شبکه توزیع شهر نمونه تاکستان
 • نظارت بر اجرای پروژه های شبکه توزیع کردستان
 • خدمات مهندسی و طراحی شبکه های توزیع برق استان کردستان
 • تعیین فلسفه سیستم توزیع و فوق توزیع برق تهران
 • خدمات مهندسی امکان سنجی غربالی کردن شبکه فشار ضعیف
 • نظارت بر توزیع طرحهای برق آذزبایجان