شرکت‌ها و انجمن‌های علمی همکار ما

شرکت BBS

شرکت مهندسین مشاور نیرو با هدف گسترش فعالیتهای مهندسی خود در زمینه شبکه های هوشمند و بهره گیری از دانش و تجربه متخصصین شرکت BBS، در سال ۱۳۹۲ اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت BBS نموده است.

پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۷۶ با هدف ارتقاء فناوری، توسعه پژوهش و نوآوری و افزایش بهره وری صنعت برق و انرژی کشور تأسیس و در حال حاضر در حوزه­های متنوع صنعت برق فعالیت دارد.

شرکت مهندسین مشاور نیرو با هدف توسعه فعالیتهای خود در صنعت برق کشور و بازارهای صادراتی و بهره گیری از پتانسیلهای متقابل و ارائه ایده­های نو در سال ۱۳۹۲ اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه نیرو نموده است.

شرکت مهندسی Colenco

شرکت A&P اسلواکی

شرکت GDBD.O.O اسلوونی

شرکت TESMEC ایتالیا

شرکت CONSULTINGCESIایتالیا