استانداردها

تهیه و تدوین استانداردهای فنی برای صنعت برق دارای اهمیت زیادی می باشد و تنها افرادی توانایی تدوین استانداردهای فنی را دارند که از دانش مهندسی و نیز تجربه بسیار بالایی برخوردار باشند.
ما یکی از پیشگامان تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق می باشیم و تعداد زیادی استاندارد را برای صنعت برق تدوین کرده ایم.استاندارد کیفیت برق، استاندارد هارمونیک های مجاز، استاندارد رنگ و پوشش، استاندارد ظرفیت نیروگاههای بخاری، استاندارد جامع طراحی توزیع و … برخی از استانداردهایی هستند که توسط ما تهیه و تدوین شده است.

برخی از استانداردهایی که توسط ما تدوین شده است شامل موارد زیر میباشد :

 • تهیه و تدوین‌ استاندارد انتخاب‌ هادیهای‌ خطوط انتقال‌
 • تهیه‌ و تدوین‌ استاندارد طراحی‌ بهینه‌ پستهای‌۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت‌ ایران‌
 • تهیه‌ و تدوین‌ استاندارد بهره برداری پستهای‌ ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
 • تهیه‌ و تدوین‌ استاندارد مشخصات‌ و خصوصیات‌ انرژی‌ الکتریکی‌ )کیفیت‌ برق‌)
 • تهیه‌ و تدوین‌ استاندارد معیارهای‌ برنامه‌ریزی‌ و طراحی‌ شبکه‌های‌ توزیع‌ فشارمتوسط
 • تهیه‌ و تدوین‌ استاندارد هادیهای‌خطوط توزیع نیرو
 • تهیه و تدوین استاندارد تنوع زدایی پمپها و الکتروموتورهای نیروگاهی
 • تهیه و تدوین استاندارد پوششهای لاستیکی و نوارپیچی
 • تهیه و تدوین استاندارد پوششهای فلزی، پوششهای با دوام و عیوب رنگ و پوششهای لاستیکی
 • تهیه‌ وتدوین‌ استاندارد رنگ‌ و پوشش‌ برای‌ تجهیزات‌ صنعت‌ برق‌
 • تهیه‌ وتدوین‌ استاندارد مخازن‌ نیروگاهی‌
 • تهیه‌ وتدوین‌ استاندارد لوله کشی در نیروگاهها
 • تهیه‌ و تدوین‌ استاندارد ظرفیت‌ نیروگاههای‌ بخاری‌ کشور
 • تهیه‌ و تدوین‌ استاندارد حداقل‌ نیازمندیهای‌ بازرسی‌ و کنترل‌ کیفی‌ تجهیزات‌ نیروگاهها
 • تهیه و تدوین لیست آزمایشات تجهیزات در صنعت برق
 • تهیه و تدوین استاندارد حدود مجاز هارمونیکها در سیستم برق ایران
 • تهیه و تدوین دستورالعمل ارزیابی و ممیزی شرکتهای برق در زمینه چگونگی رعایت استاندارد کیفیت برق
 • تهیه و تدوین دستورالعمل تشویق صنایع به منظور اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برق
 • تهیه و تدوین استاندارد مشخصات فنی ، عمومی و اجرایی پستها و خطوط انتقال نیرو
 • بررسی وضعیت عرضه کالاهای صنعت برق برای تجهیزات پستهای انتقال توزیع و فوق توزیع
 • خدمات مهندسی اندازه گیری شاخص های کیفیت برق درنیروگاه بندرعباس
 • خدمات مهندسی اندازه گیری و تحلیل شاخص های کیفیت برق در شرکت برق منطقه ای زنجان و شرکتهای توزیع نیروی تابعه آن
 • خدمات مهندسی تعیین تنوع در ترانسفورماتورهای توزیع
 • خدمات مهندسی ارزیابی و نظارت بر پارامترهای کیفیت برق در شرکت های برق منطقه ای کشور
 • مطالعات و تدوین استانداردها و دستور العمل فرایند بازار برق

برخی از مواردی که ما خدمات مهندسی آنها را ارائه کرده ایم  شامل موارد زیر است :

 • خدمات‌ مهندسی‌ بهینه‌ سازی‌ پست‌۶۳/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت‌ اراک‌
 • خدمات‌ مهندسی‌  بهینه ‌سازی‌ پست‌ ۶۳ کیلوولت‌ نیروگاه‌ بعثت
 • خدمات‌ مهندسی‌  بهینه ‌سازی‌ پست‌ ۶۳ کیلوولت‌ نیروگاه‌ اسلام آباد اصفهان
 • خدمات‌ مهندسی‌ بررسی‌ و مطالعه‌ بهینه‌ سازی‌ پست‌ ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت‌ سردرود
 • خدمات‌ مهندسی‌ مطالعه‌ و ارائه‌ طرح‌ اصلاح‌ رینگ‌ شبکه‌ های‌  ۶۳ و۱۳۲ کیلوولت‌ یزد
 • خدمات‌ مهندسی‌ مطالعه‌ و بهینه‌سازی سیستم برق‌ پالایشگاه‌ تهران‌
 • خدمات‌ مهندسی‌  بهینه سازی بویلرهای‌ صنعتی‌ طرح‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌
 • خدمات مهندسی مطالعه و بهینه سازی سیستم برق پالایشگاه لاوان
 • خدمات مهندسی اصلاح و بهینه سازی سیستم برق پتروشیمی رازی
 • خدمات مهندسی اندازه گیری توان کارخانه هفت الماس
 • خدمات مهندسی احداث کلید خانه برق ۱۳۲ کیلوولت سیمان خوزستان
 • خدمات مهندسی بهینه سازی تجهیزات (ترانسهای قدرت و رله های حفاظتی) نیروگاه سد سفید رود
 • خدمات مهندسی خدمات مهندسی مطالعه و بهینه سازی سیستم برق مجتمع فولاد مبارکه