انرژی های تجدید پذیر و بهینه سازی

انرژی های تجدید پذیر، مانند انرژی خورشیدی و انرژی باد از جمله انرژی های سالمی هستند که کمترین تاثیرات نامطلوب را بر محیط زیست دارند.

ما طراحی اولین نیروگاه خورشیدی ایران از نوع دریافت کننده مرکزی را انجام داده ایم و در نظر داریم که فعالیتهای مهندسی خود را به سایر انرژی های تجدیدپذیر از قبیل انرژی باد نیز توسعه دهیم.

ما برای صنایع دو نوع خدمات مهندسی ارائه می کنیم، نوع اول ارائه خدمات طراحی و مهندسی برای صنایع جدید و نوع دوم بررسی مشکلات برق و سیستم کنترل صنایع در حال بهره برداری با حل مشکلات و بهینه سازی آنها می باشد.طراحی و مهندسی خطوط انتقال برخی از صنایع مانند صنعت ذوب توسط ما در استان سمنان و استان یزد به  انجام رسیده است. برخی از پالایشگاههای کشور که در ارتباط با سیستم های برق خود دچار مشکلاتی بودند، بادریافت خدمات مهندسی از ما توانسته اند بسیاری از مشکلات خود را حل نمایند و سیستم های برق خود را بهینه نمایند.