توزیع نیرو

توزیع نیرو

دپارتمان توزیع نیرو تاکنون در بسیاری از پروژه های توزیع شهری و صنعتی کشور فعالیت داشته و طیف وسیعی از خدمات مهندسی مرتبط با طراحی، ساخت، بهره برداری و بهینه سازی سیستم های توزیع را ارائه داده است.

مجموعه خدمات قابل ارائه این دپارتمان شامل موارد ذیل می باشد:

 • طراحي پايه و تفصيلي شبکه های توزیع شهری و صنعتی
 • تهیه و تدوین طرح های جامع توزیع و طرح های مکانیزاسیون
 • تهیه و تدوین طرح های کاهش تلفات
 • مدیریت طرح
 • تهيه مشخصات فني و اسناد مناقصه
 • ارزيابي پيمانكار
 • كنترل و بازبيني مدارك
 • نظارت بر خريد و عمليات اجرايي
 • نظارت بر بهره‌برداري شبکه های توزیع

 

دپارتمان توزیع نیرو خدمات مهندسی مذکور را در گروه هایی تخصصی زیر ارائه می نماید:

 • توسعه و احداث شبکه های توزیع شهری
 • بهینه سازی و کاهش تلفات شبکه های توزیع شهری
 • بهره برداری شبکه های توزیع شهری
 • شبکه های توزیع صنعتی در صنایع مختلف
 • اتوماسیون شبکه های توزیع صنعتی و شهری
 • طرح های هوشمندسازی شبکه ها توزیع
 • تکنولوژی های نوین در شبکه های توزیع همچون هادی های روکشدار

 

برخی از تجربیات دپارتمان توزیع نیرو در مورد خدمات مهندسی توزیع شامل موارد زیر است::

 • مکانیزاسیون شبکه توزیع مناطق قدس و آزادی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران با 194000 مشترک
 • مکانیزاسیون شبکه توزیع مناطق بیهقی، سعادت آباد و دانشگاه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شمال غرب تهران با 340000 مشترک
 • خدمات مهندسی ارائه طرح جامع شبکه توزیع برق شهرستان یزد با 120000 مشترک
 • خدمات مهندسی ارائه طرح جامع شبکه توزیع برق شهرستان های کوهدشت و ازنا با 420000 مشترک
 • خدمات مهندسی طراحی شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف و روشنائی معابر مسکن مهر شهر جدید پردیس
 • خدمات مهندسی نظارت بر اجرای پروژ های توزیع استان مرکزی، شهر اصفهان و مناطق مختلف شهر تهران
 • خدمات مهندسی نظارت بر پروژه های بهره برداری نواحی تهران
 • خدمات مهندسی طراحی شبکه توزیع صنعتی فولاد مبارکه
 • خدمات مهندسی طراحی شبکه توزیع نواحی تهران
 • مطالعات طرح جامع برق رسانی برق شهرستان رودان

 

توانمندی های دپارتمان توزیع نیرو

 1. تدوين طرح جامع شبكه‌هاي توزيع استاني
 2. تدوين نقشه راه برون سپاري فعاليتهاي توزيع در بخش هاي مهندسي، طراحي، بهره‌برداري مشتركين و مالي پشتيباني
 3. تدوين نقشه راه تكنولوژي بخش توزيع
 4. تدوين ساختار سازمان توزيع‌هاي استاني و مناطق آنها
 5. تدوين طرح جامع انرژي استان
 6. تدوين طرح جامع هوشمندسازي شبكه‌هاي توزيع
 7. تدوين طرح جامع مديريت بحران و پدافند غيرعامل شبكه‌هاي توزيع
 8. تدوين طرح جامع مهندسي مقاوم‌سازي تأسيسات توزيع
 9. تدوين طرح جامع بهره‌برداري و ديسپاچينگ شبكه‌هاي توزيع
 10. تدوين نظام تعمير و نگهداري شبكه‌هاي توزيع
 11. تدوين نظام تجاري‌سازي توزيع برق و ورود به بورس انرژي
 12. مهندسي ارزش در فعاليت هاي بخش توزيع
 13. تدوين مدل بومي نظام كنترل كيفيت و استانداردسازي تجهيزات توزيع
 14. تدوين دستورالعمل مهندسي و طراحي سيستمهاي نوين برقرساني در كلان شهرها
 15. تدوين طرح جامع استاني و شهرستاني كاهش تلفات انرژي
 16. تدوين طرح جامع استاني مديريت مصرف انرژي
 17. تدوين طرح جامع استاني تعديل روشنايي معابر
 18. تدوين طرح جامع ارتباطات و مخابرات در بخش توزيع
 19. امكان‌سنجي جايگزيني هادي‌ها در شبكه‌هاي توزيع
 20. آسيب‌شناسي مفهومي خوردگي و پيري در تجهيزات توزيع و ارائه مدلي براي پيشگيري با توجه به شرايط هر منطقه
 21. تدوين طرح جامع نظارت بر بهره‌برداري
 22. تدوين نقشه راه توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير غيرمتمركز در بخش توزيع
 23. بررسي و ارائه مدلي براي مديريت توليد پراكنده در بخش توزيع