انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

مجید روهینا
مجید روهینا

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

لیسانس مکانیک وفوق لیسانس EMBA

حدود سوابق: 26 سال

پرویز پورنقی
پرویز پورنقی

رئیس هیات مدیره

لیسانس عمران و فوق لیسانس مدیریت

حدود سوابق: 36 سال

 کاظم جواهری
کاظم جواهری

نائب رئیس هیات مدیره

فوق ليسانس مكانيك

حدود سوابق: 22 سال

محمد جواد طاهری
محمد جواد طاهری

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 42 سال

هدا بیت مشعل
هدا بیت مشعل

فوق لیسانس MBA

حدود سوابق: 19 سال

فرامرز رهبر
فرامرز رهبر

دکترای مدیریت انرژی

حدود سوابق: 43 سال

امیر چابوک
امیر چابوک

فوق لیسانس حسابداری

حدود سوابق : 17 سال

الیاس رحیم زاده
الیاس رحیم زاده

فوق‌ليسانس‌ مکانیک

حدود سوابق: 43 سال

غلامرضا امین
غلامرضا امین

لیسانس عمران

حدود سوابق: 35 سال

محمود حیدری
محمود حیدری

ليسانس‌ مكانيك

حدود سوابق : 40 سال

 علی‌ دربانی
علی‌ دربانی

لیسانس برق

حدود سوابق: 44 سال

یدالله اعتمادی نیا
یدالله اعتمادی نیا

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 39 سال

 پوریا معقولی
پوریا معقولی

دكتراي برق قدرت

حدود سوابق: 21 سال

غلامرضا ذاکر
غلامرضا ذاکر

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 33 سال

یوسف رضا نصیری
یوسف رضا نصیری

‌ليسانس‌ مكانيك‌

حدود سوابق: 31 سال

حسین جلالی فراهانی
حسین جلالی فراهانی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 24 سال

حسین عرفانیان
حسین عرفانیان

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 32 سال

 سعید هدیه‌لو
سعید هدیه‌لو

فوق‌ليسانس‌ عمران

حدود سوابق: 22 سال

حامد زندیه
حامد زندیه

لیسانس صنایع

حدود سوابق : 17 سال

علی شهروز راستگو
علی شهروز راستگو

فوق لیسانس مدیریت و لیسانس صنایع

حدود سوابق: 23 سال

 بهزاد غلامی سلطان احمدی
بهزاد غلامی سلطان احمدی

ليسانس برق قدرت

حدود سوابق: 18 سال

علیرضا حسین
علیرضا حسین

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 37 سال

بهرام آق آتابای
بهرام آق آتابای

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 22 سال

صادق رئیسی
صادق رئیسی

فوق لیسانس صنایع

حدود سوابق: 17 سال

مجید عمرانی فر
مجید عمرانی فر

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 33 سال

قاسم جهانگیری
قاسم جهانگیری

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 29 سال

 

مهرداد رضایی
مهرداد رضایی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 14 سال

محمودرضا سبزواری
محمودرضا سبزواری

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق : 23 سال

ناصر شگری
ناصر شگری

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 11 سال

ستار يعقوبي
ستار يعقوبي

لیسانس برق کنترل

حدود سوابق : 17 سال

مهرنوش جمالیان
مهرنوش جمالیان

لیسانس مدیریت

حدود سوابق : 21 سال

 هما پاکدامن گوهری
هما پاکدامن گوهری

ليسانس برق

حدود سوابق: 20 سال

فرشاد امینی
فرشاد امینی

فوق لیسانس شیمی

حدود سوابق: 19 سال

 مرتضی‌ بایسته
مرتضی‌ بایسته

فوق‌ديپلم‌ عمران

حدود سوابق: 34 سال

 کامبیز پژهان‌
کامبیز پژهان‌

فوق‌ديپلم‌ مكانيك

حدود سوابق: 31 سال

سعید پور هادی
سعید پور هادی

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 23 سال

حسین رضایی رادفر
حسین رضایی رادفر

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 17 سال

مصطفی آزادخواه
مصطفی آزادخواه

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 20 سال

داوود میرزایی
داوود میرزایی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 7 سال

محمد حسین بهرامی
محمد حسین بهرامی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 10 سال

محسن رضایی رادفر
محسن رضایی رادفر

لیسانس برق مخابرات

حدود سوابق: 7 سال

حسین حقایقی
حسین حقایقی

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 9 سال

وحید اکبری
وحید اکبری

لیسانس ساختمان

حدود سوابق: 8 سال

محمد غفاری
محمد غفاری

لیسانس الکترونیک

حدود سوابق: 9 سال

محمد بهبود
محمد بهبود

لیسانس ایمنی صنعتی

حدود سوابق: 9 سال

جابر کهن جامه
جابر کهن جامه

لیسانس عمران

حدود سوابق: 17 سال

محمد موسوی
محمد موسوی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 8 سال

یوسف برجی
یوسف برجی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 12 سال

زهرا محمودی
زهرا محمودی

لیسانس معماری

حدود سوابق : 15 سال

رویا رضایی
رویا رضایی

لیسانس مهندسی ایمنی صنعتی

حدود سوابق : 11 سال

فاطمه علیزاده
فاطمه علیزاده

فوق لیسانس مدیریت

حدود سوابق : 7 سال

مریم علیزاده
مریم علیزاده

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 10 سال

رحیم نصرت نژاد
رحیم نصرت نژاد

‌ليسانس‌ مكانيك‌

حدود سوابق : 21 سال

کیوان محمدزاده
کیوان محمدزاده

لیسانس مهندسی عمران

حدود سوابق : 9 سال

یونس رضایی
یونس رضایی

لیسانس مهندسی مکانیک

حدود سوابق : 7 سال

امیرعلی موسوی
امیرعلی موسوی

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق : 8 سال

حسن عباسی
حسن عباسی

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق : 4 سال

رمضانعلی پاک
رمضانعلی پاک

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 40 سال

حمید احدی
حمید احدی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 10 سال

ابوالقاسم احمدی
ابوالقاسم احمدی

لیسانس مهندسی مکانیک

حدود سوابق: 40 سال

سهراب بهرامی کوتنایی
سهراب بهرامی کوتنایی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 19 سال

برسابه بوش بیشه
برسابه بوش بیشه

لیسانس زبان انگلیسی

حدود سوابق : 16 سال

سید جعفر بوی افراز
سید جعفر بوی افراز

لیسانس فیزیک

حدود سوابق : 45 سال

رامین پرانداخ
رامین پرانداخ

فوق لیسانس صنایع

حدود سوابق : 19 سال 

احد حنیفی
احد حنیفی

لیسانس شیمی

حدود سوابق : 6 سال

مریم اطلاعی
مریم اطلاعی

فوق لیسانس مواد

حدود سوابق : 3 سال

مریم ریاحی
مریم ریاحی

لیسانس مدیریت پروژه

حدود سوابق : 7 سال

راحله سرلک
راحله سرلک

لیسانس برق

حدود سوابق : 4 سال

هدیه طاهری
هدیه طاهری

لیسانس برق کنترل

حدود سوابق : 11 سال

اکبر کاظمی
اکبر کاظمی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 12 سال

شهرام ابراهیمی
شهرام ابراهیمی

لیسانس عمران

حدود سوابق : 16 سال

محمد پروین زاده
محمد پروین زاده

فوق ‌ليسانس‌ مكانيك‌

حدود سوابق : 16 سال

محمود خرسند
محمود خرسند

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 11 سال

حسین رحیمی
حسین رحیمی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 11 سال

مهدی سعیدی
مهدی سعیدی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 14 سال

هادی فخرائیان
هادی فخرائیان

‌ليسانس‌ مكانيك‌

حدود سوابق : 15 سال

میر مرتضی مشیری
میر مرتضی مشیری

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 22 سال

محمدمهدی مقیمی
محمدمهدی مقیمی

فوق لیسانس برق کنترل

حدود سوابق : 5 سال

محمد آوردمزد
محمد آوردمزد

لیسانس برق کنترل

حدود سوابق : 6 سال

حامد قبادپور
حامد قبادپور

لیسانس ایمنی صنعتی

حدود سوابق : 13 سال

صنم مرادی
صنم مرادی

فوق لیسانس مشاوره

حدود سوابق: 12 سال

محبوبه جمشیدی
محبوبه جمشیدی

لیسانس معماری

حدود سوابق: 5 سال

حسین مبارکی
حسین مبارکی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 26 سال

قنبر علیلو
قنبر علیلو

لیسانس ایمنی صنعتی

حدود سوابق: 15 سال