انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

پرویز پورنقی
پرویز پورنقی

رئیس هیات مدیره

لیسانس عمران و فوق لیسانس مدیریت

حدود سوابق: 35 سال

مجید روهینا
مجید روهینا

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

لیسانس مکانیک وفوق لیسانس EMBA

حدود سوابق: 24 سال

سید مصطفی عمادی
سید مصطفی عمادی

نایب رییس هیات مدیره

لیسانس برق و فوق لیسانس MBA

حدود سوابق : 20 سال

محمد جواد طاهری
محمد جواد طاهری

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 42 سال

الیاس رحیم زاده
الیاس رحیم زاده

فوق‌ليسانس‌ مکانیک

حدود سوابق: 43 سال

محمود حیدری
محمود حیدری

ليسانس‌ مكانيك

حدود سوابق : 40 سال

فرامرز رهبر
فرامرز رهبر

دکترای مدیریت انرژی

حدود سوابق: 43 سال

غلامرضا امین
غلامرضا امین

لیسانس عمران

حدود سوابق: 35 سال

 علی‌ دربانی
علی‌ دربانی

لیسانس برق

حدود سوابق: 44 سال

علی برزگر
علی برزگر

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق: 28 سال

یدالله اعتمادی نیا
یدالله اعتمادی نیا

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 39 سال

 پوریا معقولی
پوریا معقولی

دكتراي برق قدرت

حدود سوابق: 16 سال

غلامرضا ذاکر
غلامرضا ذاکر

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 32 سال

یوسف رضا نصیری
یوسف رضا نصیری

‌ليسانس‌ مكانيك‌

حدود سوابق: 28 سال

حسین جلالی فراهانی
حسین جلالی فراهانی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 20 سال

حمید عباسیان
حمید عباسیان

لیسانس عمران

حدود سوابق: 25 سال

حسین عرفانیان
حسین عرفانیان

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 31 سال

 کاظم جواهری
کاظم جواهری

فوق ليسانس مكانيك

حدود سوابق: 17 سال

 سعید هدیه‌لو
سعید هدیه‌لو

فوق‌ليسانس‌ عمران

حدود سوابق: 19 سال

محمدعلی رفیعی
محمدعلی رفیعی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 17 سال

علی شهروز راستگو
علی شهروز راستگو

فوق لیسانس مدیریت و لیسانس صنایع

حدود سوابق: 22 سال

 بهزاد غلامی سلطان احمدی
بهزاد غلامی سلطان احمدی

ليسانس برق قدرت

حدود سوابق: 14 سال

علیرضا حسین
علیرضا حسین

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 36 سال

بهرام آق آتابای
بهرام آق آتابای

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 21 سال

صادق رئیسی
صادق رئیسی

لیسانس صنایع

حدود سوابق: 14 سال

مجید عمرانی فر
مجید عمرانی فر

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 31 سال

قاسم جهانگیری
قاسم جهانگیری

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 27 سال

 

مهرداد رضایی
مهرداد رضایی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 13 سال

محمودرضا سبزواری
محمودرضا سبزواری

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق : 22 سال

ناصر شگری
ناصر شگری

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 10 سال

فریبا اجاقلو
فریبا اجاقلو

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

هدا بیت مشعل
هدا بیت مشعل

فوق لیسانس MBA

حدود سوابق: 16 سال

مهرنوش جمالیان
مهرنوش جمالیان

لیسانس مدیریت

حدود سوابق : 20 سال

فریبا بذرافشان
فریبا بذرافشان

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

حدود سوابق: 22 سال

 هما پاکدامن گوهری
هما پاکدامن گوهری

ليسانس برق

حدود سوابق: 19 سال

فرشاد امینی
فرشاد امینی

فوق لیسانس شیمی

حدود سوابق: 18 سال

وحید شیخی
وحید شیخی

فوق لیسانس عمران

حدود سوابق: 12 سال

رضا بخردیان
رضا بخردیان

دکترای برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

عبدالرضا افشاری
عبدالرضا افشاری

لیسانس ساختمان

حدود سوابق: 20 سال

 مرتضی‌ بایسته
مرتضی‌ بایسته

فوق‌ديپلم‌ عمران

حدود سوابق: 34 سال

 کامبیز پژهان‌
کامبیز پژهان‌

فوق‌ديپلم‌ مكانيك

حدود سوابق: 30 سال

مجتبی کبریائی
مجتبی کبریائی

لیسانس زمین شناسی

حدود سوابق: 12 سال

سعید پور هادی
سعید پور هادی

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 22 سال

حسین رضایی رادفر
حسین رضایی رادفر

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 16 سال

مصطفی آزادخواه
مصطفی آزادخواه

لیسانس حسابداری

حدود سوابق: 15 سال

داوود میرزایی
داوود میرزایی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 6 سال

یاسر بیدبو
یاسر بیدبو

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 4 سال

کاظم سرچاهی
کاظم سرچاهی

لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 12 سال

محمد حسین بهرامی
محمد حسین بهرامی

لیسانس عمران

حدود سوابق: 9 سال

محسن رضایی رادفر
محسن رضایی رادفر

لیسانس برق مخابرات

حدود سوابق: 6 سال

مهدی شاه علیزاده
مهدی شاه علیزاده

لیسانس عمران

حدود سوابق: 13 سال

حسین حقایقی
حسین حقایقی

لیسانس مکانیک

حدود سوابق: 8 سال

وحید اکبری
وحید اکبری

لیسانس ساختمان

حدود سوابق: 7 سال

محمد غفاری
محمد غفاری

لیسانس الکترونیک

حدود سوابق: 8 سال

محمد بهبود
محمد بهبود

لیسانس ایمنی صنعتی

حدود سوابق: 9 سال

جابر کهن جامه
جابر کهن جامه

لیسانس عمران

حدود سوابق: 16 سال

محمد موسوی
محمد موسوی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق: 7 سال

یوسف برجی
یوسف برجی

فوق لیسانس معماری- لیسانس عمران

حدود سوابق: 11 سال

زهرا محمودی
زهرا محمودی

لیسانس معماری

حدود سوابق : 14 سال

رویا رضایی
رویا رضایی

لیسانس مهندسی ایمنی صنعتی

حدود سوابق : 10 سال

الناز جعفرلواسانی
الناز جعفرلواسانی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 5 سال

بهاره رحیم زاده
بهاره رحیم زاده

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 9 سال

پریسا طاهری
پریسا طاهری

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 2 سال

طاهره پورباقری
طاهره پورباقری

فوق لیسانس محیط زیست

حدود سوابق : 5 سال

کیوان محمدزاده
کیوان محمدزاده

لیسانس مهندسی عمران

حدود سوابق : 8 سال

سعید یزدان پناه
سعید یزدان پناه

فوق لیسانس مکانیک

حدود سوابق : 35 سال

امین صیادی
امین صیادی

لیسانس جوش

حدود سوابق : 9 سال

آرش فرهادی
آرش فرهادی

لیسانس مهندسی عمران

حدود سوابق : 6 سال

یونس رضایی
یونس رضایی

لیسانس مهندسی مکانیک

حدود سوابق : 6 سال

سینا شکوهی
سینا شکوهی

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 13 سال

امیرعلی موسوی
امیرعلی موسوی

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق : 7 سال

حسن عباسی
حسن عباسی

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق : 4 سال

حسین میرزامحمدی
حسین میرزامحمدی

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 10 سال

حسین نظری
حسین نظری

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 7 سال

علیرضا شجاعی
علیرضا شجاعی

لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق : 9 سال

میلاد عبدالملکی
میلاد عبدالملکی

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 9 سال

حامد فاضلی نژاد
حامد فاضلی نژاد

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 4 سال

مهدی استواری
مهدی استواری

فوق دیپلم برق

حدود سوابق : 32 سال

میثم رحمتیان
میثم رحمتیان

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 8 سال

امیرحسین خلفی
امیرحسین خلفی

فوق لیسانس برق قدرت

حدود سوابق : 4 سال

مهدی بیرانوند
مهدی بیرانوند

لیسانس مهندسی عمران

حدود سوابق : 14 سال

مرتضی باستان
مرتضی باستان

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 12 سال

حمیدرضا سوهانکار
حمیدرضا سوهانکار

فوق لیسانس مهندسی عمران

حدود سوابق : 3 سال

محمدصادق یگانه پرست
محمدصادق یگانه پرست

فوق لیسانس برق الکترونیک

حدود سوابق : 4 سال

رمضانعلی پاک
رمضانعلی پاک

لیسانس مهندسی برق

حدود سوابق : 40 سال

مسعود ساکی
مسعود ساکی

لیسانس مهندسی ابزاردقیق

حدود سوابق : 10 سال

مصطفی بیدی
مصطفی بیدی

فوق لیسانس برق کنترل

حدود سوابق : 2 سال