انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه سازی انرژی

انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه سازی انرژی

در سالیان اخیر حوزه انرژی چه در سطح ملی و چه بین المللی مورد توجه بسیاری از متخصصین و شرکت های فعال در این زمینه قرار گرفته است. اگر چه صنعت انرژی در دنیا از دیرباز دارای بالاترین حجم گردش مالی بوده است اما مسائل و مشکلات زیست محیطی و محدودیت های استراتژیکی سوخت های فسیلی و حرکت به سمت توسعه پایدار در سالیان اخیر باعث شده که فضاهای کسب و کار نوینی برای شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف انرژی ایجاد گردد.

شرکت مهندسین مشاور نیرو یکی از شرکت های پیشگام در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بوده بنحوی که طراحی اولین نیروگاه خورشیدی ایران از نوع دریافت کننده مرکزی در طالقان توسط این شرکت انجام شده است.

با هدف گسترش زمینه های فعالیت و توانمندی های شرکت ، فعالیت های این حوزه بر عهده دو دپارتمان تخصصی انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی انرژی قرار گرفته که در حال حاضر فعالیت های متنوعی را در حوزه های مختلف انرژی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی، طراحی سیستم های نوین مدیریت مصرف و شبکه های هوشمند و غیره را در دستور کار خود قرار داده و با بهره گیری از دانش روزز دنیا و همکاری اساتید دانشگاهی صاحب نظر در این زمینه،ارائه خدمات مهندسی با بهترین کیفیت را هدف گذاری نموده است.

حضور شرکت مهندسین مشاور نیرو در انجمن مدیریت مصرف ، انجمن اقتصاد انرژی ایران و انجمن صنفی کارفرمائی  شرکت های خدمات انرژی این امکان را فراهم کرده تا شرکت از آخرین دستاوردهای بین المللی در زمینه انرژی استفاده نماید.