انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

نام : پرویز پورنقی
سمت : رئیس هیئت مدیره

تحصيلات :

  • فوق لیسانس مهندسی صنایع
  • لیسانس مهندسی ساختمان

 

 

سوابق :

رديف

شرکت

سمت

تاريخ

1

شرکت مهندسين مشاور نيرو

رئیس هیات مدیره

1398 تاکنون

2

شرکت برق منطقه‌ای تهران

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل

1386- 1397

3

شرکت برق منطقه‌ای زنجان

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

1383- 1386

4

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل

1367- 1383  

5

شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

عضو هیات مدیره و معاون فنی مدیرعامل

1365- 1367

6

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

عضو هیات مدیره و مجری امور ساختمانی

1362- 1365

7

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

مجری امور ساختمانی

1358- 1362

8

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

کارشناس ساختمان

1356- 1358