انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

گواهینامه ارائه خدمات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

گواهینامه ارائه خدمات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

شرکت مهندسین مشاور نیرو موفق به اخذ گواهینامه پایه 3 رشته برق جهت ارائه گواهینامه ارائه خدمات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از وزارت نیرو گردید.

تاریخ درج : 1397/10/23 بازگشت به آرشیو