انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

ردیف نام پروژه مشخصات قرارداد کارفرما تاریخ شروع مدت قرارداد وضعیت قرارداد
1 مطالعات و ارائه خدمات مهندسی درخصوص تامین و توزیع برق سایت و ساختمان های پردیس بهارستان طراحی شبکه توزیع مجلس شورای اسلامی 1402 5 ماه در حال انجام
2 خدمات مهندسی و نظارت عالیه در زمینه نیروگاه داخلی مقیاس کوچک 25 مگاواتی نیروگاه مقیاس کوچک فولاد اوکسین خوزستان 1401 42 ماه در حال انجام
3 انجام مشاوره و مطالعات جامع شبکه برق و بهینه سازی سیستم حفاظتی مجتمع پتروشیمی بندر امام مطالعات جامع شبکه برق پتروشیمی بندر امام 1401 8 ماه در حال انجام
4 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکور مطالعات اتصال به شبکه برق انرژی پاینده جم 1401 3 ماه در حال انجام
5 انجام مطالعات اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان 2 به شبکه سراسری برق کشور و اخذ مجوز اتصال به شبکه نیروگاه مذکور مطالعات اتصال به شبکه مهندسی ری نیرو 1401 3 ماه در حال انجام
6 خدمات مشاوره اخداث نیروگاه مولد گاز سوز 5 مگاواتی سایپا نیروگاه مقیاس کوچک سایپا 1401 17 ماه در حال انجام
7 خدمات مهندسی دوره پیشبرد احداث نیروگاه 10 مگاواتی در شهرستان نیشابور نیروگاه مقیاس کوچک زراعت پیشگان سپهر هشتم 1401 6 ماه در حال انجام
8 خدمات مهندسی احداث نیروگاه 25 مگاواتی دوگانه سوز بهمراه تاسیسات آب شیرین کن بندر شهید بهشتی چابهار نیروگاه مقیاس کوچک خدمات انرژی توسعه ایستگاهی نیرو خاصه 1401 15 ماه در حال انجام
9 انجام مطالعات اتصال به شبکه و ارائه گزارشات مرتبط برای اخذ مجوز احداث نیروگاه 300 مگاواتی خورشیدی مطالعات اتصال به شبکه مجتمع مس سرچشمه 1401 2 ماه در حال انجام
10 نظارت کارگاهی پروژه احداث شبکه برقرسانی و سطح فشار متوسط و ضعیف و روشنایی معابر شهر جدید پردیس نظارت کارگاهی شبکه توزیع عمران شهر جدید پردیس 1401 6 ماه خاتمه یافته
11 خدمات مهندسی احداث نیروگاه مقیاس کوچک CHP شهرک صنعتی عباس آباد نیروگاه مقیاس کوچک انرژی پرسیا نیرو ایرانیان 1401 2 ماه در حال انجام
12 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت از 40 به 100 مگاوات افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت 1400 12 ماه در حال انجام
13 خدمات مطالعات سیستم و خدمات مهندسی شبکه توزیع داخلی و بهینه سازی سیستم روشنایی شهرک صنعتی دارویی برکت طراحی شبکه توزیع شهرک صنعتی دارویی برکت 1400 6 ماه در حال انجام
14 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2 نیروگاه مقیاس کوچک دماوند 2 پویان انرژی لیدوما 1400 9 ماه خاتمه یافته
15 خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی تامین 7.5 مگاواتی دیماند برق نیروگاه قوطی سازی قوطی سازی آلومینیوم کاوه 1400 12 ماه خاتمه یافته
16 ارائه خدمات مشاوره و طراحی خط توزیع در سطح 20 کیلوولت برای کارخانه شمش و روی دارزین طراحی شبکه توزیع مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون 1400 2 ماه در حال انجام
17 خدمات مهندسی مرحله اول و دوم برای تامین برق مورد نیاز در حدود 20 مگاوات از طریق شبکه اصلی برای کارخانه فروکروم طراحی شبکه توزیع معادن اسفندقه 1400 7 ماه در حال انجام
18 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی مربوط به پروژه احداث پست برق و اصلاح شبکه توزیع برق 20 کیلوولت مجتمع مسکونی گلستان عسلویه طراحی شبکه توزیع ملی صنایع پتروشیمی 1400 9 ماه در حال انجام
19 خدمات نظارت عالیه بر فرایند انجام مناقصه و انعقاد قرارداد شرکت شهرک دارویی برکت درخصوص افزایش دیماند 40 به 100 مگاوات افزایش دیماند شهرک صنعتی دارویی برکت 1400 2 ماه خاتمه یافته
20 خدمات مهندسی و امکان سنجی تامین دیماند از شبکه سراسری تامین دیماند پارت گوال 1400 2 ماه خاتمه یافته
21 خدمات مهندسي، نظارت عاليه طراحي شبكه توزيع 20 و کيلوولت و 400 ولت بهمراه سيستم روشنايي 80 هكتار منطقه مسكوني در حاشيه چابهار (شهرک ميرآباد) طراحی شبکه توزیع اسکان ایران 1400 2 ماه خاتمه یافته
22 خدمات مهندسي، نظارت عاليه طراحي شبكه توزيع 20 کيلوولت و 400 ولت بهمراه سيستم روشنايي 40 هكتار منطقه مسكوني در حاشيه چابهار (شهرک مرادآباد) طراحی شبکه توزیع اسکان ایران 1399 2 ماه خاتمه یافته
23 خدمات مهندسی مطالعات سیستم و بررسی وضعیت و بهینه سازی مصرف انرژی در مجموعه ساختمان شرکت سرمایه گذاری غدیر مطالعات سیستم سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 1399 6 ماه خاتمه یافته
24 انجام مطالعات اتصال به شبکه بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار و اخذ مجوز مربوطه مطالعات اتصال به شبکه تولید نیروی جنوب شرق صبا 1399 3 ماه خاتمه یافته
25 خدمات نظارت کارگاهی نصب بانک خازنی در پست های فوق توزیع نصب بانک خازنی برق منطقه ای تهران 1398 9 ماه خاتمه یافته
26 خدمات مهندسی مطالعات تامین برق بیمارستان جدید دکتر شریعتی تامین برق بیمارستان دکتر شریعتی 1398 1398 خاتمه یافته
27 خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر طرح توسعه زیرساخت نیروگاه تامین برق مراکز داده بانک مرکزی تامین برق خدمات انفورماتیک 1396 12 ماه خاتمه یافته
28 انجام خدمات مهندسی نیروی برق چهار محال بختیاری نظارت فنی و مالی توزیع برق چهارمحال بختیاری 1396 12 ماه خاتمه یافته
29 خدمات مشاوره فنی و مهندسی جهت افزایش دیماند و تامین برق گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام افزایش دیماند گروه فرهیختگان زرنام 1396 6 ماه خاتمه یافته
30 خدمات مشاوره برای مطالعات امکان سنجی اتصال به شبکه برق سراسری اتصال به شبکه آب نیروی مکران 1396 6 ماه خاتمه یافته
31 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، نیرورسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری عادی و سنگین نظارت فنی و مالی توزیع برق استان زنجان 1395 1 ماه خاتمه یافته
32 خدمات مهندسی مشاوره جهت طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنائی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع نیروی برق شمال استان کرمان نظارت فنی و مالی توزیع برق شمال استان کرمان 1394 12 ماه خاتمه یافته
33 خدمات مشاوره طراحی نظارت فنی و مالی شرکت توزیع برق استان اردبیل 1394 12 ماه خاتمه یافته
34 خدمات مشاوره طراحی پروژه های توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان نظارت فنی و مالی توزیع برق استان زنجان 1394 12 ماه خاتمه یافته
35 مطالعات طرح جامع برق رسانی شبکه توزیع برق شهرستان رودان نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق هرمزگان 1394 12 ماه خاتمه یافته
36 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، نیرو رسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری هادی و سنگین نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق زنجان 1394 1 ماه خاتمه یافته
37 خدمات مشاوره طراحی نظارت فنی و مالی توزیع برق استان اردبیل 1393 12 ماه خاتمه یافته
38 خدمات مهندسی مشاوره جهت طراحی پروژه های مربوط به عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنائی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع نظارت فنی و مالی نیروی برق شمال استان کرمان 1393 12 ماه خاتمه یافته
39 برداشت و ورود اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و مشترکین شهرستان سنندج نظارت فنی و مالی نیروی برق استان کردستان 1393 8 ماه خاتمه یافته
40 طراحی و انجام بررسی های فنی و ارائه مناسبترین طرح به لحاظ فنی و اقتصادی و تهیه و پیکتاژ پروژه برای احداث، توسعه، جمع آوری، اصلاح و بهینه سازی تاسیسات شبکه نظارت فنی و مالی توزیع برق استان خراسان شمالی 1393 12 ماه خاتمه یافته
41 خدمات مهندسی مشاور برای طراحی پروژه های مربوط احداث توسعه و بهینه سازی برق روستایی و افزایش طول خطوط انتقال و توزیع برق مسکن مهر نظارت فنی و مالی توزيع برق شمال كرمان 1393 12 ماه خاتمه یافته
42 ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت پروژه های مرتبط با انرژی های نو انرژی های نو توزيع برق شمال كرمان 1393 12 ماه خاتمه یافته
43 نظارت بر فعالیت های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی، نیرو رسانی، احداث یا اصلاح روشنائی معابر و خدمات مشترکین و اصلاح و نصب لوازم اندازه گیری عادی و سنگین و تملک دارایی های سرمایه ای نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق استان زنجان 1393 12 ماه خاتمه یافته
44 مشاوره و مهندسی تهیه طرح های پروژه کاهش تلفات هفت منطقه نمونه شرکت توزیع برق استان لرستان با استفاده از اعتبارات سرمایه گذار کاهش تلفات توزیع نیروی برق استان لرستان 1393 4 ماه خاتمه یافته
45 مشاوره جهت تحلیل شبکه و انجام مطالعات کاهش تلفات و تهیه گزارش نهایی گروه سوم در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان های مراوه تپه، گالیکش، مینودشت، علی آباد کتول، بندرگز و کردکوی کاهش تلفات توزیع نیروی برق استان گلستان 1392 2 ماه خاتمه یافته
46 طراحی و نظارت بر برق رسانی فازهای مختلف شهر جدید پردیس نظارت فنی و مالی عمران پردیس 1392 8 ماه خاتمه یافته
47 خدمات طراحی و مهندسی مرتبط با طراحی پروژه های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع در مناطق برق پاکدشت، پیشوا، ورامین و قرچک نظارت فنی و مالی توزيع نيروي برق نواحي استان تهران 1392 12 ماه خاتمه یافته
48 نظارت بر پروژه هاي بهره برداري(کنترل و بازرسی) در محدوده مناطق برق قرچک، ورامین، پیشوا، پاکدشت، خاور شهر، فیروزکوه و ... نظارت فنی و مالی توزيع نيروي برق نواحي استان تهران 1392 12 ماه خاتمه یافته
49 خدمات مطالعات مربوط به خرید انرژی از شبکه سراسری و اتصال به شبکه برق پالایشگاه شهید تندگویان تهران (تولید، توزیع و انتقال) مطالعات شبکه پالایش نفت تهران 1392 6 ماه خاتمه یافته
50 تدوين سند جامع مديريت دارايي هاي برق لرستان مديريت دارايي ها توزيع برق استان لرستان 1392 6 ماه خاتمه یافته
51 خدمات مهندسي مشاور براي طراحي توزيع برق مسكن مهر نظارت فنی و مالی توزيع ‌نيروی برق‌شمال كرمان 1392 6 ماه خاتمه یافته
52 خدمات مهندسی شبکه پایلوت جهت تعیین عوامل ایجاد کننده تلفات انرژی و طراحی پروژه های کاهش تلفات در دو منطقه از شهر بروجرد کاهش تلفات توزيع نيروي برق لرستان 1392 4 ماه خاتمه یافته
53 طراحی پروژه های توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و نیرو رسانی شبکه های توزیع در حوزه عملیاتی شمال استان کرمان نظارت فنی و مالی توزيع نيروي برق شمال كرمان 1392 9 ماه خاتمه یافته
54 طرح اولیه تعمیم محل سنکرون نیروگاه پالایشگاه ایلام با شبکه برق سراسری به بریکرها مطالعات شبکه پالایش گاز ایلام 1390 3 ماه خاتمه یافته
55 مطالعه پخش بار و تنظیمات رله های حفاظتی شبکه برق پالایشگاه گاز ایلام مطالعات شبکه پالایش گاز ایلام 1388 6 ماه خاتمه یافته
56 خدمات مهندسی مطالعات شبکه برق پالایشگاه تهران (تولید، انتقال و توزیع) و تنظیم و تست رله های حفاظتی و طراحی اولیه و تنظیم شرح کار نوسازی و ارتقاء و بروزرسانی تابلوهای کنترل، حفاظت و مونیتورینگ مطالعات شبکه پالایش نفت تهران 1387 21 ماه خاتمه یافته
57 خدمات مهندسی پایه، تهیه اسناد مناقصه EPC و نظارت بر پیمانکار EPC پروژه برق رسانی به میادین سروستان و سعادت آباد پروژه برق رسانی توسعه صنایع نفت و انرژی قشم 1386 60 ماه خاتمه یافته
58 مطالعات میدانی مولدهای پراکنده مقیاس کوچک موجود در شبکه قدرت مولد مقیاس کوچک مدیریت شبکه برق ایران 1386 15 ماه خاتمه یافته
59 نظارت بر اجرای برق رسانی به شهرک شرمک نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1386 1 ماه خاتمه یافته
60 نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان قم نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1385 12 ماه خاتمه یافته
61 خدمات مهندسی نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه، احداث، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده شبکه توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نظارت فنی و مالی برق منطقه ای آذربایجان 1385 12 ماه خاتمه یافته
62 خدمات مهندسی نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های توسعه، احداث، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع آذربایجان شرقی نظارت فنی و مالی برق منطقه ای آذربایجان 1384 12 ماه خاتمه یافته
63 خدمات مهندسی تهیه طرح کاهش تلفات شبکه توزیع برق منطقه نمونه شهر ایلام طرح جامع برق منطقه ای غرب 1384 12 ماه خاتمه یافته
64 نظارت بر اجرای پروژه های برقرسانی به چاههای آب کشاورزی در محدوده استان چهارمحال و بختیاری نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1384 4 ماه خاتمه یافته
65 نظارت بر اجرای پروژه های برقرسانی به چاههای آب کشاورزی در محدوده شهر اصفهان نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1384 4 ماه خاتمه یافته
66 نظارت بر بازسازی شبکه روشنایی شهرکرد و هفشجان نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1384 2 ماه خاتمه یافته
67 نظارت بر پروژه های برق رسانی به شهرستانهای اردل، فارسان، شهرکرد، بروجن و لردگان نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1384 1 ماه خاتمه یافته
68 نظارت بر اجرای برقرسانی به شهرک چوله دان در محدوده توزیع چهارمحال و بختیاری نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1384 1 ماه خاتمه یافته
69 خدمات مهندسی طراحی تفصیلی و نظارت بر بخش فشار متوسط طرح جامع توزیع ازنا طرح جامع برق منطقه ای باختر 1384 6 ماه خاتمه یافته
70 نظارت بر پروژه های توزیع، بهره برداری و خدمات مشترکین و انجام خدمات مهندسی و کنترل طراحی شبکه های توزیع نیروی برق استان کردستان نظارت فنی و مالی برق منطقه ای غرب 1383 12 ماه خاتمه یافته
71 خدمات مهندسی مشاور برای تهیه طرح جامع شبکه فشار متوسط توزیع برق شهر یزد طرح جامع توزیع برق استان یزد 1383 9 ماه خاتمه یافته
72 خدمات مهندسی فلسفه سیستم فوق توزیع و توزیع نیروی شهر تهران ‌سیستم فوق‌ توزیع برق منطقه ای تهران 1383 6 ماه خاتمه یافته
73 امکان سنجی امر غربالی کردن شبکه فشار ضعیف در بخشی از شهر تهران شبکه فشار ضعیف برق منطقه ای تهران 1383 6 ماه خاتمه یافته
74 خدمات مهندسی مشاور برای طراحی تفصیلی و نظارت بر پروژه طرح جامع توزیع ازنا طرح جامع برق منطقه ای باختر 1383 6 ماه خاتمه یافته
75 خدمات مشاوره در طراحی و نظارت توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی، سرویس و نگهداری شبکه توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1382 12 ماه خاتمه یافته
76 خدمات مشاوره در طراحی و نظارت توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی، سرویس و نگهداری شبکه توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1382 12 ماه خاتمه یافته
77 نظارت بر پروژه های برق رسانی به شهرکهای صنعتی در محدوده شهر اصفهان نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1382 14 ماه خاتمه یافته
78 انجام مطالعات و محاسبات لازم برروی شبکه توزیع برق شهرستان قروه بمنظور ارائه طرح کاهش تلفات شبکه توزیع طرح جامع توزیع نیروی برق استان کردستان 1382 10 ماه خاتمه یافته
79 تهیه طرح تفضیلی و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده در شهر نمونه تاکستان به مظور کاهش تلفات (طرح جامع) و ساماندهی شبکه توزیع طرح جامع برق منطقه ای زنجان 1382 12 ماه خاتمه یافته
80 نظارت بر پروژه های برقرسانی به شهرکهای صنعتی در محدوده شرکت توزیع برق استان چهار محال و بختیاری نظارت فنی و مالی برق منطقه ای اصفهان 1382 14 ماه خاتمه یافته
81 برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف و ارائه طرح جامع شبکه فشار متوسط و ضعیف برای منطقه نمونه صفاییه شهر یزد طرح جامع توزیع برق استان یزد 1382 5 ماه خاتمه یافته
82 نظارت بر پروژه های برق رسانی به چاههای آب کشاورزی در محدوده شهر اصفهان نظارت فنی و مالی برق منطقه‌ای‌اصفهان 1382 6 ماه خاتمه یافته
83 خدمات مهندسی مشاور برای طراحی تفصیلی و نظارت بر پروژه طرح جامع توزیع ازنا طرح جامع برق منطقه ای باختر 1382 6 ماه خاتمه یافته
84 خدمات مهندسی مشاور برای مکانیزاسیون شبکه توزیع برق شهرستان درود مکانیزاسیون توزیع برق استان لرستان 1381 6 ماه خاتمه یافته
85 مشاوره در طراحی و نظارت توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی، سرویس و نگهداری شبکه توزیع برق منطقه ای تهران نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1381 12 ماه خاتمه یافته
86 بررسی و تعیین میزان بهینه تنوع در ترانسفورماتورهای توزیع مورد استفاده در صنعت برق ترانسفورماتورهای‌توزیع توانیر 1381 12 ماه خاتمه یافته
87 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت بر قراردادهای توسعه و احداث شبکه های برق و چاههای آب کشاورزی استان مرکزی نظارت فنی و مالی برق منطقه‌ای باختر 1381 12 ماه خاتمه یافته
88 خدمات مهندسی نظارت بر قراردادهای نیرورسانی و تست لوازم اندازه‌گیری استان مرکزی نظارت فنی و مالی برق منطقه‌ای باختر 1381 12 ماه خاتمه یافته
89 خدمات مهندسی برای نظارت بر قراردادهای روشنایی معابر و برق روستایی استان مرکزی نظارت فنی و مالی برق منطقه‌ای باختر 1381 12 ماه خاتمه یافته
90 خدمات مشاوره برای ارائه تهیه طرح جامع سیستم برق پالایشگاه نفت لاوان طرح جامع پالایش نفت لاوان 1381 8 ماه خاتمه یافته
91 آموزش نحوه برداشت، نظارت بر برداشت، دریافت و بررسی اطلاعات و دیجیتایز نمودن نقشه ها برای طرح جامع شبکه فشار متوسط و پستهای توزیع شهر یزد طرح جامع برق منطقه‌ای یزد 1381 7 ماه خاتمه یافته
92 انجام خدمات مهندسی مشاور جهت انجام بررسیهای فنی و ارائه مناسبترین طرح از نظر فنی و اقتصادی برای توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع برق نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق شمالغرب تهران 1381 12 ماه خاتمه یافته
93 نظارت فنی و مالی بر اجرای طرح های مربوط به توسعه و احداث، بازسازی و بهینه سازی تاسیسات شبکه توزیع در محدوده استان سمنان نظارت فنی و مالی برق منطقه ای سمنان 1381 6 ماه خاتمه یافته
94 انجام بررسی های فنی و ارائه مناسبترین طرح از نظر فنی و اقتصادی برای احداث، توسعه، رفع حریم و اصلاح و بهینه سازی تاسیسات نظارت فنی و مالی توزیع نیروی برق شمالغرب تهران 1380 12 ماه خاتمه یافته
95 ارزیابی صنایع با دیماند بیش از 10 مگاوات بمنظور اعمال سیاستهای مدیریت مصرف برق ارزیابی دیماند شرکت توانیر 1380 12 ماه خاتمه یافته
96 خدمات مهندسی مشاور برای ارائه طرح جامع شبکه فشار متوسط و پستهای توزیع شهرستانهای کوهدشت و ازنا پرندک طرح جامع برق منطقه‌ای باختر 1380 16 ماه خاتمه یافته
97 تدوین استاندارد هادی های شبکه توزیع نیروی برق استاندارد شرکت توانیر 1380 12 ماه خاتمه یافته
98 ارائه خدمات مهندسی مکانیزاسیون توزیع سیستم شبکه های توزیع شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران مکانیزاسیون توزیع برق منطقه ای تهران 1379 23 ماه خاتمه یافته
99 خدمات مهندسی مشاور برای کدگذاری تجهیزات شبکه های توزیع جوادیه کدگذاری تجهیزات توزیع ‌نیروی ‌برق‌جنوبغرب تهران 1379 10 ماه خاتمه یافته
100 نظارت فنی و مالی بر پروژه های مربوط به قراردادهای احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع در محدوده توزیع شبکه جنوب غرب تهران نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1379 12 ماه خاتمه یافته
101 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق استان مرکزی طرح جامع توزیع نیروی برق استان مرکزی 1378 11 ماه خاتمه یافته
102 نظارت فنی و مالی بر پروژه های مربوط به پروژه های احداث، توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نظارت فنی و مالی برق منطقه ای تهران 1378 10 ماه خاتمه یافته
103 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق شمالغرب تهران طرح جامع توزیع نیروی برق شمالغرب تهران 1377 26 ماه خاتمه یافته
104 خدمات مهندسی مشاور برای جمع آوری، تدوین اطلاعات و تهیه طرح جامع سیستم توزیع محدوده توزیع نیروی برق شمالغرب تهران طرح جامع توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران 1377 22 ماه خاتمه یافته
105 تدوین استاندارد مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) استاندارد شرکت توانیر 1376 12 ماه خاتمه یافته
106 خدمات مهندسی و طراحی بررسی سیستم برق پالایشگاه تهران پالایشگاه تهران پالایش نفت تهران 1371 6 ماه خاتمه یافته