انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

ردیف نام پروژه مشخصات قرارداد کارفرما تاریخ شروع مدت قرارداد وضعیت قرارداد
1 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی مربوط به پروژه احداث پست برق و اصلاح شبکه توزیع برق 20 کیلوولت مجتمع مسکونی گلستان عسلویه پست‌ مجتمع گلستان عسلویه ملی صنایع پتروشیمی 1400 9 ماه در حال انجام
2 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی BOO راشد تربت حیدریه ایستگاه تقلیل فشار گاز مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1400 24 ماه در حال انجام
3 خدمات نظارت عالیه و کارگاهی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی BOO سبزوار ایستگاه تقلیل فشار گاز مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1400 24 ماه در حال انجام
4 خدمات مشاوره برون سپاری ایستگاه های تقویت فشار و خطوط لوله شرکت انتقال گاز ایران برون سپاری انتقال گاز ایران 1399 18 ماه در حال انجام
5 تهیه اسناد مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 100 هزار مترمکعبی نرمال در ساعت بصورت EPC نیروگاه سیکل ترکیبی BOO سبزوار ایستگاه تقلیل فشار گاز مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1399 6 ماه در حال انجام
6 خدمات مشاوره و طراحی خط موقت و دائم 63 کیلوولت و پست 63/20 کیلوولت پست پتروشیمی الوند توسعه پتروشیمی الوند 1399 2 ماه در حال انجام
7 خدمات مهندسی کارهای باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جم نیروگاه گازی جم پالایش گاز فجر جم 1398 12 ماه در حال انجام
8 انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه واحد نیروگاه BOO و پست 400/230 کیلوولت و پست تطبیقی 230/132 کیلوولت شرکت پتروشیمی دماوند نیروگاه پتروشیمی دماوند پتروشیمی دماوند 1398 24 ماه در حال انجام
9 مطالعه و تحلیل وضعیت نیروگاه و سیستم تولید برق و بخار نیروگاه پتروشیمی مبین پتروشیمی مبین 1397 6 ماه در حال انجام
10 انجام اتصال نیروگاه فاز 2 به شبکه برق سراسری و امکان سنجی نصب توربین گازی جدید اتصال نیروگاه به شبکه پالایش نفت امام خمینی 1397 24 ماه در حال انجام
11 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرائی باقیمانده احداث نیروگاه گازی جم و خدمات نظارت بر بهره برداری، تعمیرات و خرید قطعات یدکی نیروگاه نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1396 18 ماه خاتمه یافته
12 ادامه خدمات مهندسی‌ستادی ونظارت برعملیات‌اجرایی باقیمانده طرح احداث‌نیروگاه گازی جم نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1394 18 ماه خاتمه یافته
13 انتخاب مشاور مدیریت طرح چهت اجرای پروژه واحد بازیافت گوگردزدایی پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جم پالایش گاز فجر جم 1393 3 ماه خاتمه یافته
14 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات اجرایی باقیمانده طرح احداث نیروگاه گازی جم و پست 11 کیلوولت نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1392 18 ماه خاتمه یافته
15 خدمات مطالعات مربوط به خرید انرژی از شبکه سراسری و اتصال به شبکه برق پالایشگاه شهید تندگویان تهران پالایشگاه تهران پالایش نفت تهران 1392 6 ماه خاتمه یافته
16 طراحی پایه تغییر نیرو محرکه توربو کمپرسورهای پالایشگاه گاز فجر جم پالایشگاه جم پالایش گاز فجر جم 1390 4 ماه خاتمه یافته
17 طرح اولیه تعمیم محل سنکرون نیروگاه پالایشگاه ایلام با شبکه برق سراسری به بریکرها پالایشگاه ایلام پالایش گاز ایلام 1390 3 ماه خاتمه یافته
18 ادامه خدمات مهندسی ستادی و نظارت بر عملیات نصب و راه اندازی و ادامه عملیات ساختمانی باقیمانده نیروگاه گازی جم (85 مگاوات) نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1389 20 ماه خاتمه یافته
19 مطالعه پخش بار و تنظیمات رله های حفاظتی شبکه برق پالایشگاه گاز ایلام پالایشگاه ایلام پالایش گاز ایلام 1388 6 ماه خاتمه یافته
20 خدمات مهندسی مطالعات شبکه برق پالایشگاه تهران و تنظیم و تست‌ رله‌های حفاظتی ‌و طراحی اولیه و تنظیم شرح کار نوسازی ‌و ارتقاء و بروزرسانی تابلوهای‌کنترل، حفاظت ‌و مونیتورینگ پالایشگاه تهران پالایش نفت تهران 1387 21 ماه خاتمه یافته
21 خدمات مهندسی ستادی و نظارت کارگاهی احداث نیروگاه گازی جم و پست11 کیلوولت (85 مگاوات) نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1386 36 ماه خاتمه یافته
22 خدمات مهندسی پایه نیروگاه برق پالایشگاه پارسیان (114 مگاوات) نیروگاه پالایشگاه پارسیان مهندسی و توسعه گاز ایران 1386 12 ماه خاتمه یافته
23 خدمات مهندسی پایه، تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر پیمانکار EPC پروژه برق رسانی به میادین سروستان و سعادت آباد میادین سروستان و سعادت آباد توسعه صنایع نفت و انرژی قشم 1386 60 ماه خاتمه یافته
24 خدمات مهندسی امکان سنجی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث نیروگاه گازی جدید جم (85 مگاوات) نیروگاه جم پالایش گاز فجر جم 1383 36 ماه خاتمه یافته
25 خدمات مهندسی جهت جلوگیری از کاهش ظرفیت توربین های گازی پالایشگاه لاوان پالایشگاه لاوان پالایش نفت لاوان 1382 3 ماه خاتمه یافته
26 خدمات مهندسی اصلاح و بهینه سازی سیستم برق پتروشیمی رازی پتروشیمی رازی پتروشیمی رازی 1382 6 ماه خاتمه یافته
27 خدمات مشاوره برای ارائه تهیه طرح جامع سیستم برق پالایشگاه نفت لاوان پالایشگاه لاوان پالایش نفت لاوان 1381 8 ماه خاتمه یافته
28 مشاوره مربوط به طرح بررسی چگونگی اتصال ژنراتور هفتم به سیستم فعلی برق پالایشگاه تهران پالایشگاه تهران پالایش نفت تهران 1374 3 ماه خاتمه یافته
29 خدمات مهندسی و طراحی بررسی سیستم برق پالایشگاه تهران پالایشگاه تهران پالایش نفت تهران 1371 6 ماه خاتمه یافته