انتخاب زبان : FA / EN نقشه سایت استخدام خانه

مـــا کیفیـــت را تــوســـعه می دهیــم

ردیف نام پروژه مشخصات قرارداد کارفرما تاریخ شروع مدت قرارداد وضعیت قرارداد
1 خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات ساختمان و سیویل نیروگاه هرمز نیروگاه هرمز توسعه برق غدیر اوکسین 1400 6 ماه خاتمه یافته
2 نظارت بر تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات پست مهیار پست مهیار برق منطقه ای اصفهان 1398 8 ماه در حال انجام
3 خدمات نظارت کارگاهی خط و پست و ساختمان سه استان مرکزی، لرستان و همدان خط و پست و ساختمان برق منطقه ای باختر 1398 24 ماه خاتمه یافته
4 نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای عملیات ساختمانی پست مهیار پست مهیار برق منطقه ای اصفهان 1397 8 ماه خاتمه یافته
5 مطالعه، طراحی و نظارت کارگاهی اصلاح بتن دهانه برج خنک کن واحد 4 نیروگاه شازند اراک نیروگاه شازند برق منطقه‌ای باختر 1394 12 ماه خاتمه یافته
6 نظارت کارگاهی احداث مسیر تانکرهای سوخت استراحتگاه رانندگان و اتاقک باسکول نیروگاه همدان نیروگاه همدان برق منطقه‌ای باختر 1393 12 ماه خاتمه یافته
7 مطالعه امکان سنجی ایندور کردن واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خوی نیروگاه خوی ‌تولید نیروی ‌پرتو شمس‌ تابان 1393 1 ماه خاتمه یافته
8 خدمات مهندسی پروژه احداث خط انتقال موقت آب به محوطه جنگل کاری نیروگاه خرمشهر نیروگاه خرمشهر صنایع برق و انرژی صبا 1390 10 ماه خاتمه یافته
9 خدمات نظارت کارگاهی جاده دسترسی و ساختمان شیمی نیروگاه شازند نیروگاه شازند برق منطقه‌ای باختر 1386 15 ماه خاتمه یافته
10 خدمات مهندسی و طراحی جاده دسترسی نیروگاه شازند نیروگاه شازند برق منطقه‌ای باختر 1386 8 ماه خاتمه یافته
11 خدمات مهندسی، طراحی و نظارت کارگاهی ساختمان شیمی نیروگاه شازند نیروگاه شازند برق منطقه‌ای باختر 1385 12 ماه خاتمه یافته
12 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت کهریزک پست کهریزک برق منطقه ای تهران 1382 12 ماه خاتمه یافته
13 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت مولوی پست مولوی برق منطقه ای تهران 1382 12 ماه خاتمه یافته
14 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت شهدا پست شهدا برق منطقه ای تهران 1382 12 ماه خاتمه یافته
15 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 20/63 کیلوولت خاتون آباد پست خاتون آباد برق منطقه ای تهران 1382 12 ماه خاتمه یافته
16 خدمات مهندسی مشاور جهت تعمیر و بازسازی محوطه و ساختمانهای موجود پست 230/63 کیلوولت منتظرقائم پست منتظرقائم برق منطقه ای تهران 1382 12 ماه خاتمه یافته
17 خدمات مهندسی ساختمان مایع سازی هیدروژن نیروگاه خورشیدی وزارت نیرو 1380 6 ماه خاتمه یافته
18 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت کارگاهی بر انجام عملیات ساختمانی توسعه پست ساوه پست باختر برق منطقه ای باختر 1380 7 ماه خاتمه یافته
19 خدمات مهندسی برای طراحی ساختمانها و موارد جنبی پروژه‌های هیدروژن سازی و نیروگاه 45 کیلوواتی فئوولتائیک سامانه فتوولتائيك سازمان انرژیهای نو ایران 1378 6 ماه خاتمه یافته
20 خدمات مهندسی مشاور برای نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح مسقف نمودن پست 63 کیلوولت اسلام اباد پست اسلام اباد برق منطقه ای اصفهان 1378 10 ماه خاتمه یافته
21 مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری مجموعه شماره 3 واقع در نیروگاه شهید فیروزی طرشت نیروگاه شهید فیروزی شرکت توانیر 1373 12 ماه خاتمه یافته
22 مطالعات و خدمات نظارت کارهای معماری ساختمان باشگاه و رستوران واقع در نیروگاه شهید فیروزی طرشت نیروگاه شهید فیروزی شرکت توانیر 1372 12 ماه خاتمه یافته
23 خدمات مهندسی و مشاوره پروژه مجموعه ورزشی نیروگاه شهید فیروزی جهت مسقف کردن استخر کودکان نیروگاه شهید فیروزی شرکت توانیر 1370 6 ماه خاتمه یافته